Skematisk oversigt over den historiske udvikling for offentlighed i forvaltningen i Danmark

(Skemaet er under udarbejdelse og kan rumme fejl. Der er få links på denne side, som endnu ikke kan bruges) 

Ikraft-
trædelse 
Love, lovændringer, lovbekendtgørelser, Bekendtgørelser, lovforslag i Danmark Danmark (særlige begivenheder) Ministerium
Ansvarlig minister
Link til lov m.m.
Andre kommentarer
1974.07.23 Bekendtgørelse om påklage af lignings- og vurderingsmyndighedernes afgørelser i henhold til offentlighedsloven.  
Bek. nr. 398 af 23/07/1974
   
1975.04.24 Lov om erhvervsregistret   Økonomiministeriet. Per Hækkerup
Lov nr. 151 af 24/04/1975
 
1979.05.21 Bekendtgørelse om indsigt i budget- og regnskabsforhold ved friskoler og private grundskoler m.v.    x
Bek. nr. 227 af 21/05/1979
  
1982.06.09 Lov om vandløb (Vandløbsloven)  
Lov nr. 302 af 09/06/1982
 
1983.06.07 Bekendtgørelse om erhvervsregistret  
Bek. nr. 318 af 07/06/1983
  
1984.12.20 Bekendtgørelse om registrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.  
Bek. nr. 664 af 20/12/1984
 
1985.03.08 Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)   x
Lbk. nr. 85 af 08/03/1985
 
1985.06.06 Lov om ændring af ophavsretsloven   Erhvervsministeriet.
Mimi Stilling Jacobsen
Lov nr. 274 af 06/06/1985
 
1985.06.06
Lov om ændring af fotografiloven   Erhvervsministeriet.
Mimi Stilling Jacobsen
Lov nr. 275 af 06/06/1985
 
1985.07.04

 

Bekendtgørelse af Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)   Miljøministeriet.
Christian Christensen Lbk. nr. 337 af 04/07/1985
  
1986.12.03

 

Bekendtgørelse af lov om social bistand (Bistandsloven)  
Lbk. nr. 830 af 03/12/1986
   
1986.12.11
Bekendtgørelse om påklage af lignings- og vurderingsmyndighedernes afgørelser om aktindsigt i henhold til forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen  
Bek. nr. 865 af 11/12/1986
 
1986.12.12 Bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter vedrørende indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen (* 1)  
Bek. nr. 873 af 12/12/1986
  
1986.12.12 Bekendtgørelse om undtagelse af sager vedrørende § 85 a i lov om anpartsselskaber fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen  
Bek. nr. 894 af 12/12/1986
 
1987.01.27 Bekendtgørelse af lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker (Ophavsretsloven)   Kulturministeriet
H.P. Clausen
Lbk. nr. 52 af 27/01/1987
 
1987.01.27 Bekendtgørelse af lov om retten til fotografiske billeder (Fotografiloven)   Kulturministeriet
H.P. Clausen
Lbk. nr. 53 af 27/01/1987
 
1987.02.12 Bekendtgørelse om afgørelse og påklage af sager om aktindsigt efter offentlighedsloven i den sociale og sundhedsmæssige planlægning   ?
Bek. nr. 70 af 12/02/1987
  
1987.03.31 Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen på de sociale højskoler   x
Bek. nr. 191 af 31/03/1987
 
1987.03.31 Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitetscenter   x
Bek. nr. 193 af 31/03/1987
  
1987.06.10 Lov om dyreforsøg   Justitsministeriet
Erik Ninn-Hansen
Lov nr. 382 af 10/06/1987
 
1987.10.08 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland   x
Bek. nr. 658 af 08/10/1987
 
1988.03.29 Bekendtgørelse om Industriministeriets Erhvervsankenævn   x x 
Bek. nr. 204 af 29/03/1988
 
1988.04.19 Bekendtgørelse om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn   x x 
Bek. nr. 257 af 19/04/1988
 
1989.01.24 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse   Miljøministeriet.
Lone Dybkjær
Lbk. nr. 68 af 24/01/1989
 
1989.03.31 Bestemmelser om rekordering af data   x x 
Bek. nr. 17010 af 31/03/1989
 
1989.05.29 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland   x x 
Bek. nr. 360 af 29/05/1989
 
1989.06.07 Konkurrencelov (Konkurrenceloven)   Industriminister
Henning Dyremose 
Lov nr. 370 af 07/06/1989
   
1989.06.23 Bekendtgørelse af lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker   Kulturministeriet
Ole Vig Jensen
Lbk. nr. 453 af 23/06/1989
 
1989.06.23 Bekendtgørelse af lov om retten til fotografiske billeder   Kulturministeriet
Ole Vig Jensen
Lbk. nr. 454 af 23/06/1989
 
1989.09.20 Bekendtgørelse om patientrådgivere   x x 
Bek. nr. 615 af 20/09/1989
  
1989.09.27 Bekendtgørelse af lov om social bistand (Bistandsloven)   Socialministeriet
Aase Olesen 
Lbk. nr. 637 af 27/09/1989
 
1990.04.06 Bekendtgørelse om Konkurrenceankenævnet   x x 
Bek. nr. 229 af 06/04/1990
 
1990.05.23 Bekendtgørelse om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn   x x 
Bek. nr. 349 af 23/05/1990
 
1990.09.17 Bekendtgørelse om undtagelse af sager og dokumenter vedrørende privatisering og salg af statslige aktiver i forbindelse hermed fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen   x x Bek. nr. 644 af 17/09/1990  
1990.09.18 Bekendtgørelse om klage over visse skatte- og vurderingsmyndigheders afgørelser om aktindsigt   x x Bek. nr. 653 af 18/09/1990  
1990.09.18 Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til de kommunale skattemyndigheder, told- og skatteregionerne, Told- og Skattestyrelsen m.fl.   x x Bek. nr. 654 af 18/09/1990  
1990.12.06 Bekendtgørelse af lov om social bistand   Socialministeriet
Aase Olesen 
Lbk. nr. 817 af 06/12/1990
 
1991.04.22 Lov om ændring af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (Overførelse af Rigsrevisionen til Folketinget)   ?
Anders Fogh Rasmussen
Lov nr. 245 af 22/04/1991
  
1991.05.31 Lov om GiroBank A/S (* 1)   Kommunikationsministeriet.
Torben Rechendorff
Lov nr. 322 af 31/05/1991
 
1991.06.06 Lov om miljøbeskyttelse   x x 

Lov nr. 358 af 06/06/1991
 
1991.06.06 Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til de kommunale skattemyndigheder, told- og skatteregionerne, Told- og Skattestyrelsen m.fl.  

Bek. nr. 417 af 06/06/1991
 
1991.06.24 Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (Rigsrevisorloven)   x x 

Lbk. nr. 489 af 24/06/1991
 
1991.06.28 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland   x x 

Bek. nr. 516 af 28/06/1991
 
1991.11.06 Bekendtgørelse om Industriministeriets Erhvervsankenævn   x x 

Bek. nr. 737 af 06/11/1991
 
1991.11.06 Bekendtgørelse om Konkurrenceankenævnet   x x 

Bek. nr. 738 af 06/11/1991
 
1991.11.11 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland   x x 

Bek. nr. 744 af 11/11/1991
 
1991.12.18 Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud   x x 

Bek. nr. 912 af 18/12/1991
 
1992.01.30 Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud   x x 

Bek. nr. 72 af 30/01/1992
 
1992.03.23 Lov om eksportkredit(* 1)   x x 

Lov nr. 185 af 23/03/1992
 
1992.04.29 Lov om ændring af konkurrencelov (Aktindsigt og hemmeligholdelse)   x x 

Lov nr. 280 af 29/04/1992
 
1992.05.04 Bestemmelser om rekordering af talekommunikation   x x 

Bek. nr. 17251 af 04/05/1992
 
1992.05.04 Bestemmelser om ændring af BL 3-33   x x 

Bek. nr. 17252 af 04/05/1992
 
1992.05.19 Bekendtgørelse af lov om vandløb   x x 

Lbk. nr. 404 af 19/05/1992
 
1992.05.20 Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade (Arbejdsskadeloven) (Arbejdsskadeforsikringsloven)   x x 

Lov nr. 390 af 20/05/1992
 
1992.06.19 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Erhvervsregister (* 1)   x x 

Lbk. nr. 530 af 19/06/1992
 
1992.06.24 Lov om ændring af lov om social bistand og lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender samt lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) m.m. (Ændring af -reglerne om foranstaltninger for børn og unge, herunder   x x 

Lov nr. 501 af 24/06/1992
 
1992.10.01 Bekendtgørelse af lov om social bistand (Bistandsloven)   x x Lbk. nr. 829 af 01/10/1992  
1992.10.30 Bekendtgørelse om Industriministeriets Erhvervsankenævn   x x Bek. nr. 885 af 30/10/1992  
1992.11.25 Lov om ændring af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. (Konsekvensændringer som følge af gennemførelsen af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade m.v.)   x x Lov nr. 924 af 25/11/1992  
1992.12.23 Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1)   x x Lov nr. 1067 af 23/12/1992  
1993.01.04 Bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen   x x Bek. nr. 4 af 04/01/1993  
x x 1993.01.07 Bekendtgørelse om undtagelse fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen af oplysninger givet i medfør af § 3, stk. 8, i lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v.   x x Bek. nr. 9 af 07/01/1993  
x x 1993.02.17 Bekendtgørelse om undtagelse fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen af oplysninger givet i medfør af § 3, stk. 8, i lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v.   x x Bek. nr. 76 af 17/02/1993  
x x 1993.03.10 Bekendtgørelse af Konkurrencelov (* 1)   x x Lbk. nr. 114 af 10/03/1993  
x x 1993.06.17 Bekendtgørelse om fersk kød (* 1)   x x Bek. nr. 389 af 17/06/1993  
x x 1993.06.30 Lov om aktindsigt i helbredsoplysninger   x x Lov nr. 504 af 30/06/1993   
x x 1993.06.30 Lov om ændring af lov om dyreforsøg   x x Lov nr. 470 af 30/06/1993  
x x 1993.07.09 Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1)   x x Lbk. nr. 583 af 09/07/1993  
x x 1993.09.06 Bekendtgørelse om bemyndigelse til godkendelse af kvalitetsstyringssystemer på teleterminal-området (* 1)   x x Bek. nr. 710 af 06/09/1993  
x x 1993.09.08 Bekendtgørelse af lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker   x x Lbk. nr. 714 af 08/09/1993  
x x 1993.09.08 Bekendtgørelse af lov om retten til fotografiske billeder   x x Lbk. nr. 715 af 08/09/1993  
x x 1993.10.15 Bekendtgørelse om anmeldelse af nye kemiske stoffer(* 1)   x x Bek. nr. 831 af 15/10/1993  
x x 1993.10.21 Bekendtgørelse om forretningsorden for Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer   x x Bek. nr. 841 af 21/10/1993   
x x 1993.10.21 Bekendtgørelse om forretningsorden for Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer   x x Bek. nr. 842 af 21/10/1993  
x x 1993.12.03 Bekendtgørelse om aktindsigt i forbindelse med kontrol i henhold til lov om æg og ægprodukter, mælkeproduktloven og kødloven   x x Bek. nr. 929 af 03/12/1993  
x x 1993.12.07 Bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter lov om aktindsigt i helbredsoplysninger   x x Bek. nr. 938 af 07/12/1993  
x x 1993.12.15 Bekendtgørelse om fersk kød og køle- og fryselagre (* 1)   x x Bek. nr. 1020 af 15/12/1993  
x x 1993.12.22 Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om visse forhold på telekommunikationsområdet (Finansiering af kortbølgeudsendelser, aktindsigt i programmateriale m.v.)   x x Lov nr. 1101 af 22/12/1993  
x x 1994.01.07 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed   x x Lbk. nr. 13 af 07/01/1994  
x x 1994.01.17 Bekendtgørelse om undtagelse fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen af oplysninger givet i medfør af § 3, stk. 8, i lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v.    x x Bek. nr. 32 af 17/01/1994  
x x 1994.02.17 Bekendtgørelse om Revisornævnet   x x Bek. nr. 128 af 17/02/1994  
x x 1994.03.01 Bekendtgørelse om bemyndigelse til godkendelse af kvalitetsstyringssystemer på teleterminal-området (* 1)   x x Bek. nr. 144 af 01/03/1994  
x x 1994.04.11 Bekendtgørelse om tilskud til læplantning   x x Bek. nr. 248 af 11/04/1994  
x x 1994.06.16 Bekendtgørelse om klage over afgørelser om aktindsigt   x x Bek. nr. 513 af 16/06/1994  
x x 1994.06.24 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed   x x Lbk. nr. 578 af 24/06/1994  
x x 1994.06.24 Bekendtgørelse af lov om aktieselskaber (* 1)(* 16) (Aktieselskabsloven)   x x Lbk. nr. 572 af 24/06/1994  
x x 1994.06.24 Bekendtgørelse af lov om anpartsselskaber (* 1)(* 14)   x x Lbk. nr. 573 af 24/06/1994  
x x 1994.06.27 Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse (Miljøloven)   x x Lbk. nr. 590 af 27/06/1994  
x x 1994.07.05 Bekendtgørelse om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn   x x Bek. nr. 631 af 05/07/1994  
x x 1994.08.13 Bekendtgørelse om bemyndigelse til godkendelse af kvalitetsstyringssystemer på teleterminal-området (* 1)   x x Bek. nr. 739 af 13/08/1994  
x x 1994.12.13 Bekendtgørelse af lov om social bistand (Bistandsloven)   x x Lbk. nr. 1024 af 13/12/1994  
x x 1994.12.21 Bekendtgørelse af lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker   x x Lbk. nr. 1170 af 21/12/1994  
x x 1995.01.17 Bekendtgørelse om patientrådgivere og bistandsværger   x x Bek. nr. 32 af 17/01/1995  
x x 1995.02.08 Lov om Post Danmark (* 1)   x x Lov nr. 88 af 08/02/1995  
x x 1995.03.29 Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål (Støtte til ungdomsformål)   x x Lov nr. 215 af 29/03/1995  
x x 1995.04.04 Lov om DSB Rederi A/S   x x Lov nr. 231 af 04/04/1995  
1995.06.14 Lov om ændring af de kommunale styrelseslove m.v. (Information om kommunale servicemål, ændrede vederlæggelsesregler, ret til fravær fra arbejde m.v.)    Lov nr. 380 af 14/06/1995  
x x 1995.06.14 Lov om ophavsret (* 1)   x x Lov nr. 395 af 14/06/1995  
x x 1995.06.14 Lov om ændring af lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.   x x Lov nr. 444 af 14/06/1995  
x x 1995.06.23 Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.   x x Lbk. nr. 536 af 23/06/1995  
x x 1995.06.23 Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.   x x Lbk. nr. 537 af 23/06/1995  
x x 1995.06.23 Bekendtgørelse om forretningsorden for Helbredsnævnet for Søfarende   x x Bek. nr. 525 af 23/06/1995  
x x 1995.07.18 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse   x x Lbk. nr. 615 af 18/07/1995  
x x 1995.07.18 Bekendtgørelse af lov om Københavns kommunes styrelse   x x Lbk. nr. 616 af 18/07/1995  
x x 1995.07.28 Bekendtgørelse af lov om visse spil, lotterier og væddemål   x x Lbk. nr. 655 af 28/07/1995  
x x 1995.08.11 Bekendtgørelse om Konkurrenceankenævnet   x x Bek. nr. 680 af 11/08/1995   
x x 1995.09.15 Bekendtgørelse af lov om aktieselskaber (* 1)   x x Lbk. nr. 760 af 15/09/1995  
x x 1995.12.14 Bekendtgørelse om anmeldelse af nye kemiske stoffer1)   x x Bek. nr. 1002 af 14/12/1995  
x x 1995.12.20 Lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. (* 1)   x Lov nr. 1070 af 20/12/1995  
x 1995.12.20 Lov om ændring af lov om Post Danmark (* 1)   x Lov nr. 1125 af 20/12/1995  
x 1996.01.23 Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud (Klagenævnsbekendtgørelsen)   x Bek. nr. 26 af 23/01/1996  
x 1996.02.26 Bekendtgørelse af lov om social bistand   x Lbk. nr. 110 af 26/02/1996  
x 1996.04.15 Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer   x Bek. nr. 263 af 15/04/1996  
x 1996.04.15 Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer   x Bek. nr. 264 af 15/04/1996  
x 1996.05.02 Bekendtgørelse om fersk kød m.v.(* 1)   x Bek. nr. 351 af 02/05/1996  
x 1996.05.22 Lov om anpartsselskaber   x Lov nr. 378 af 22/05/1996  
x 1996.06.07 Bekendtgørelse af forretningsorden for Procesbevillingsnævnet   x Bek. nr. 531 af 07/06/1996  
x 1996.06.12 Lov om ændring af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og lov om statsrevisorerne (Revision og gennemgang af regnskaber for visse selskaber og virksomheder m.v.)   x Lov nr. 465 af 12/06/1996  
x 1996.06.20 Bekendtgørelse af lov om aktieselskaber (* 1)   x Lbk. nr. 545 af 20/06/1996  
x 1996.06.20 Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.   x Lbk. nr. 563 af 20/06/1996  
x 1996.06.20 Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.   x Lbk. nr. 564 af 20/06/1996  
x 1996.07.05 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed   x Lbk. nr. 666 af 05/07/1996  
x 1996.08.28 Bekendtgørelse af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade   x Lbk. nr. 789 af 28/08/1996  
x 1996.10.11 Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed   x Bek. nr. 899 af 11/10/1996  
x 1996.10.11 Bekendtgørelse om Telebrugernævnets virksomhed   x Bek. nr. 900 af 11/10/1996  
x 1996.10.15 Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af støttemidler fra Den Europæiske Socialfond (Ansvarsbekendgørelse.)   x Bek. nr. 909 af 15/10/1996  
x 1996.11.20 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre   x Lbk. nr. 1005 af 20/11/1996  
x 1996.12.16 Bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger (* 1) (* 2)   x Bek. nr. 1169 af 16/12/1996  
x 1997.01.23 Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.   x Lbk. nr. 63 af 23/01/1997  
x 1997.01.23 Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.   x Lbk. nr. 64 af 23/01/1997  
x 1997.01.29 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed   x Lbk. nr. 75 af 29/01/1997  
x 1997.03.11 Bekendtgørelse af lov om ophavsret (* 1)   x Lbk. nr. 194 af 11/03/1997  
x 1997.03.14 Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering   x Bek. nr. 201 af 14/03/1997  
x 1997.06.10 Konkurrencelov (* 1)   x Lov nr. 384 af 10/06/1997  
x 1997.06.10 Lov om social service   x Lov nr. 454 af 10/06/1997  
x 1997.06.10 Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af handlingsprogrammet 'Rent Arbejdsmiljø År 2005' m.v.) (* 1)   x Lov nr. 379 af 10/06/1997  
x 1997.06.10 Lov om ændring af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren (Beregning af samtrafikpriser m.v.)   x Lov nr. 391 af 10/06/1997  
x 1997.07.15 Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse (Miljøloven)   x Lbk. nr. 625 af 15/07/1997  
x 1997.10.08 Bekendtgørelse om Telebrugernævnets virksomhed   x Bek. nr. 775 af 08/10/1997  
x 1998.01.29 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse   x Lbk. nr. 59 af 29/01/1998  
x 1998.02.19 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed   x Lbk. nr. 138 af 19/02/1998
x 1998.03.13 Bekendtgørelse om administration af godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af entrepreneurer   x Bek. nr. 170 af 13/03/1998  
x 1998.03.26 Bekendtgørelse om sagsudlægning   x Bek. nr. 196 af 26/03/1998  
x 1998.04.16 Bekendtgørelse om standardvedtægt for arbejdsmarkedsuddannelsescentre   x Bek. nr. 221 af 16/04/1998  
x 1998.05.27 Bekendtgørelse om offentliggørelse af kontrolresultater   x Bek. nr. 305 af 27/05/1998  
x 1998.06.10 Bekendtgørelse om sagsudlægning   x Bek. nr. 336 af 10/06/1998  
x 1998.06.26 Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål (Ændring af fordelingsnøgler m.v.)   x Lov nr. 438 af 26/06/1998  
x 1998.06.26 Lov om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love   x Lov nr. 402 af 26/06/1998  
x 1998.06.29 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø   x Lbk. nr. 497 af 29/06/1998  
x 1998.08.06 Bekendtgørelse af lov om social service   x Lbk. nr. 581 af 06/08/1998  
x 1998.08.18 Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.   x Lbk. nr. 613 af 18/08/1998  
x 1998.08.18 Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.   x Lbk. nr. 614 af 18/08/1998  
x 1998.09.22 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse   x Lbk. nr. 698 af 22/09/1998  
x 1998.09.29 Bekendtgørelse af lov om ophavsret   x Lbk. nr. 706 af 29/09/1998  
x 1998.12.04 Bekendtgørelse af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren   x Lbk. nr. 860 af 04/12/1998  
x 1998.12.16 Lov om sikkerhed til søs   x Lov nr. 900 af 16/12/1998  
x 1998.12.16 Bekendtgørelse om et Tipsungdomsnævn   x Bek. nr. 983 af 16/12/1998  
x 1998.12.17 Bekendtgørelse af lov om sikring mod følger af arbejdsskade   x Lbk. nr. 1058 af 17/12/1998  
x 1999.01.20 Bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om kommunale myndigheders indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen   x Bek. nr. 32 af 20/01/1999  
x 1999.02.22 Bekendtgørelse af lov om visse spil, lotterier og væddemål   x Lbk. nr. 110 af 22/02/1999  
x 1999.04.06 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed   x Lbk. nr. 208 af 06/04/1999  
x 1999.04.13 Lov om ændring af lov om betalingskort m.v.   x Lov nr. 217 af 13/04/1999  
x 1999.05.12 Lov om Danmarks Evalueringsinstitut   x Lov nr. 290 af 12/05/1999  
x 1999.05.21 Bekendtgørelse af regler for Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af midler til støtte af ungdomsformål   x Bek. nr. 318 af 21/05/1999  
x 1999.06.02 Lov om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v.   x Lov nr. 344 af 02/06/1999  
x 1999.07.02 Bekendtgørelse om sagsudlægning   x Bek. nr. 565 af 02/07/1999  
x 1999.07.06 Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed   x Bek. nr. 574 af 06/07/1999  
x 1999.08.25 Bekendtgørelse om Nævnet vedrørende EU-oplysning   x Bek. nr. 686 af 25/08/1999  
x 1999.09.13 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje   x Lbk. nr. 713 af 13/09/1999  
x 1999.09.14 Bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger   x Bek. nr. 717 af 14/09/1999  
x 1999.09.15 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland   x Bek. nr. 731 af 15/09/1999  
x 1999.10.25 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed   x Bek. nr. 807 af 25/10/1999  
x 1999.10.28 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse   x Lbk. nr. 810 af 28/10/1999  
x 1999.11.04 Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.   x Lbk. nr. 820 af 04/11/1999  
x 1999.11.04 Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.   x Lbk. nr. 821 af 04/11/1999  
x 1999.12.17 Bekendtgørelse om sagsudlægning   x Bek. nr. 1070 af 17/12/1999  
x 2000.01.17 Bekendtgørelse af lov om social service   x Lbk. nr. 26 af 17/01/2000  
x 2000.01.28 Bekendtgørelse om undersøgelse af ulykker til søs   x Bek. nr. 78 af 28/01/2000  
x 2000.02.25 Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler   x Bek. nr. 141 af 25/02/2000  
x 2000.03.15 Bekendtgørelse om regler for Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af midler til støtte af ungdomsformål   x Bek. nr. 211 af 15/03/2000  
x 2000.05.02 Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love   x Lov nr. 295 af 02/05/2000  
x 2000.05.02 Bekendtgørelse om tillægsafgift for mælk og mejeriprodukter   x Bek. nr. 296 af 02/05/2000  
x 2000.05.02 Bekendtgørelse om sagsudlægning   x Bek. nr. 303 af 02/05/2000  
x 2000.05.07 Bekendtgørelse af lov om aktieselskaber   x Lbk. nr. 324 af 07/05/2000  
x 2000.05.07 Bekendtgørelse af lov om anpartsselskaber   x Lbk. nr. 325 af 07/05/2000  
x 2000.05.31 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet   x Lov nr. 418 af 31/05/2000  
x 2000.05.31 Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)   x Lov nr. 479 af 31/05/2000  
x 2000.05.31 Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)   x Lov nr. 480 af 31/05/2000  
x 2000.05.31 Lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven   x Lov nr. 428 af 31/05/2000  
x 2000.06.07 Bekendtgørelse om standardvedtægt for arbejdsmarkedsuddannelsescentre   x Bek. nr. 510 af 07/06/2000  
x 2000.06.11 Bekendtgørelse af lov om planlægning   x Lbk. nr. 518 af 11/06/2000  
x 2000.06.20 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed   x Lbk. nr. 551 af 20/06/2000  
x 2000.06.21 Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs   x Lbk. nr. 554 af 21/06/2000  
x 2000.06.22 Bekendtgørelse om samtrafik m.v.   x Bek. nr. 570 af 22/06/2000  
x 2000.06.26 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre   x Lbk. nr. 613 af 26/06/2000  
x 2000.06.27 Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer   x Bek. nr. 616 af 27/06/2000  
x 2000.06.27 Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer   x Bek. nr. 617 af 27/06/2000  
x 2000.07.12 Bekendtgørelse af konkurrenceloven   x Lbk. nr. 687 af 12/07/2000  
x 2000.08.08 Bekendtgørelse af lov om gymnasiet m.v.   x Lbk. nr. 754 af 08/08/2000  
x 2000.08.08 Bekendtgørelse af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.   x Lbk. nr. 755 af 08/08/2000  
x 2000.09.12 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje   x Lbk. nr. 857 af 12/09/2000  
x 2000.10.16 Bekendtgørelse af lov om sikring mod følger af arbejdsskade   x Lbk. nr. 943 af 16/10/2000  
x 2000.10.16 Bekendtgørelse af lov om social service   x Lbk. nr. 944 af 16/10/2000  
x 2000.12.13 Bekendtgørelse om sagsudlægning   x Bek. nr. 1107 af 13/12/2000  
x 2001.01.12 Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed   x Bek. nr. 8 af 12/01/2001  
x 2001.03.22 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed   x Lbk. nr. 203 af 22/03/2001  
x 2001.05.17 Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)   x Bek. nr. 366 af 17/05/2001  
x 2001.05.17 Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)   x Bek. nr. 375 af 17/05/2001  
x 2001.05.17 Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus   x Bek. nr. 389 af 17/05/2001  
x 2001.05.30 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)   x Lbk. nr. 508 af 30/05/2001  
x 2001.06.27 Bekendtgørelse af lov om ophavsret    x Lbk. nr. 618 af 27/06/2001  
x 2001.06.29 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed   x Bek. nr. 646 af 29/06/2001  
x 2001.07.06 Bekendtgørelse om tillægsafgift for mælk og mejeriprodukter   x Bek. nr. 667 af 06/07/2001  
x 2001.07.15 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed   x Lbk. nr. 701 af 15/07/2001  
x 2001.08.28 Bekendtgørelse af lov om elforsyning   x Lbk. nr. 767 af 28/08/2001  
x 2001.09.14 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje   x Lbk. nr. 809 af 14/09/2001  
x 2001.09.14 Bekendtgørelse om Ankenævnet for patenter og varemærker   x Bek. nr. 815 af 14/09/2001  
x 2001.09.21 Bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger   x Bek. nr. 842 af 21/09/2001  
x 2001.09.24 Bekendtgørelse af lov om social service   x Lbk. nr. 844 af 24/09/2001  
x 2001.10.12 Bekendtgørelse om tillægsafgift for mælk og mejeriprodukter   x Bek. nr. 900 af 12/10/2001  
x 2001.10.30 Bekendtgørelse om myndighedsinddeling og sagsudlægning   x Bek. nr. 948 af 30/10/2001  
x 2002.01.18 Bekendtgørelse om tillægsafgift for mælk og mejeriprodukter (mælkekvoter)   x Bek. nr. 24 af 18/01/2002  
2002.02.11 Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)   Bek. nr. 72 af 11/02/2002
2002.03.04 Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)   Bek. nr. 110 af 04/03/2002
2002.05.27 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om myndighedsinddeling og sagsudlægning   Bek. nr. 339 af 27/05/2002
x 2002.05.28 Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer   x Bek. nr. 348 af 28/05/2002  
2002.09.03 Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed   Bek. nr. 742 af 03/09/2002
x 2002.09.03 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)   x Lbk. nr. 749 af 03/09/2002  
x 2002.09.09 Bekendtgørelse af lov om social service   x Lbk. nr. 755 af 09/09/2002  
2002.09.11 Bekendtgørelse af lov om planlægning   LBK nr 763 af 11/09/2002
2002.09.12 Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed   Bek. nr. 872 af 24/10/2003
2002.09.16 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje   LBK nr 777 af 16/09/2002
2002.09.16 Bekendtgørelse af straffeloven   LBK nr 779 af 16/09/2002
2002.09.26 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område   LBK nr 807 af 26/09/2002
2003.03.12 Bekendtgørelse af lov om ophavsret   LBK nr 164 af 12/03/2003
2003.04.23 Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.   LOV nr 287 af 23/04/2003
2003.06.10 Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven   LOV nr 436 af 10/06/2003
2003.07.10 Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet   LBK nr 661 af 10/07/2003
2003.07.10 Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.   LBK nr 663 af 10/07/2003
2003.08.04 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.   LBK nr 696 af 04/08/2003
2003.08.05 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område   LBK nr 697 af 05/08/2003
2003.08.15 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (Forenkling af bestemmelser om tilskud, elevstøtte og vedtægter)   LBK nr 724 af 15/08/2003
2003.08.26 Bekendtgørelse af lov om social service   LBK nr 764 af 26/08/2003
2003.09.03 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)   Bek. nr. 652 af 03/07/2003
2003.09.30 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje   LBK nr 815 af 30/09/2003