Åbenhedskomitéens gennemgang af gældende love, lovændringer, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser, som påvirker lov om offentlighed i forvaltningen.

 

 

 

Tilbage til forsiden