12. Presseomtale af Åbenhedskomitéen

 

 

 

 

Miljøministeriets håndtering af aktindsigt

 

2006.03.07 Altinget Hård kritik af Miljøministeriets håndtering af aktindsigt 

 

Gentofte kommunes byggeri på Ørnegårdsvej 21

 

2005.07.26 Politiken Klagernes konge 
2005.05.01 Berlingske Tidende Flygtningeboligerne i rigmandskommunen 
2005.04.30 Politiken Gentofte stopper omstridt boligbyggeri 
2005.04.20 Villabyerne Manden der kom grus i maskineriet og Kommunen arbejder på en lovliggørelse
2005.04.16 Jyllands-Posten Borgmester kalder sagen for grotesk
2005.04.16 Jyllands-Posten Flygtningebyggeri kendt ulovligt
2005.04.16 Jyllands-Posten Fejl i byggeformalia
2005.04.16 Berlingske Tidende Kritiseret byggeri i Gentofte er ulovligt
2005.04.16 Berlingske Tidende Kommunens lovovertrædelse
2005.04.16 Politiken "Flygtningebyggeri er ikke lovligt" 
2005.04.15 Politiken "Ny høringsrunde om flygtningebyggeri i Gentofte" 
2005.04.15 Ekstra Bladet "Nyt flygtningebyggeri i høring" 
2005.04.15 BT "Ny høringsrunde om flygtningebyggeri i Gentofte" 
2005.04.15 Jydske Vestkysten "Ny høringsrunde om flygtningebyggeri i Gentofte" 
2005.04.15 Århus Stiftstidende "Ny høringsrunde om flygtningebyggeri i Gentofte" 
2005.04.15 DR Radioavisen
2005.04.15 DR Københavns Radio Gentofte kommune lovliggør byggeri
2005.04.15 TV Danmark
2005.04.15 TV2 Lorry  Borgmester i studiet 
2005.04.15 TV2 Lorry  Gentofte-byggeri ulovligt
2005.02.15 Danske Kommuner  http://www.danskekommuner.dk/default.asp?id=9832&oo_id=9591 
2005.02.07 Danske Kommuner  "Atter blæst om flygtningebyggeri i Gentofte" 
2005.02.05 Politiken "Anklage om nøl i Gentoftes "Bilka-sag" 
2005.01.31 Politiken Connie Hedegaard: "Ny Bilka-sag er forvrøvlet" 
2005.01.31 TV2 Lorry  "Connie H.: Jeg kan ikke stoppe byggeri"
2005.01.30 Politiken "Ny "Bilkasag" i miljøministers valgkreds 
2004.06.16 Villabyerne "Grus i byggeplanerne på Ørnegårdsvej"

Åbenhed om politikeres økonomiske interesser

2005.04.30 Radio Gladsaxe "Borger hængt ud"
 

Gladsaxe kommunes brud på fortrolighed og persondataloven

2005.04.30 Morgenavisen Jyllands-Posten "Borger hængt ud"
 

Forsvaret og åbenhed 

2004.08.19 Skyradio Fokus på forsvarets åbenhed
 

Gladsaxe kommunes ubrudte lukkethed

2004.02.18 Morgenavisen Jyllands-Posten "Leder: Symbolværdi"
2004.02.17 Morgenavisen Jyllands-Posten "Byråd vil lukke munden på kritisk borger"
Radio Gladsaxe
Radio Gladsaxe
 

Offentlighedskommissionens hemmelighedskultur

Åbenhedskomitéen har søgt om aktindsigt i Offentlighedskommissionens arbejde. Ønsket er kategorisk afvist af formanden for kommissionen, som er identisk med Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen. Formanden har endvidere pålagt kommissionsmedlemmerne tavshedspligt. 

2005.08.19 Fagpressebureauet "Sætteombudsmand afviser Åbenhedskomiteens klage"
2005.08.15 BT  "Foghs åbenhed endt som en farce"
2004.09.21 Fagpressebureauet "Lovprisning staller klage over Offentlighedskommissionens lukkethed"
2004.09.21 Dagbladet Information "Sætteombudsmanden går"
2004.08.12 Dagbladet Information "Landsdommer Kallehauge og det pletfri sværd"
2004.08.10 Dagbladet Information "Hvor pletfrit og rent svinges fru Justitias sværd"
2004.01.02 Fagpressebureauet "Åbenhedskomité kritiserer ombudsmandens egen sagsbehandling"
2003.12.28 BT  "Godt gået. I åbenhedens tjeneste" på bagsiden af avisen
2003.12.26 http://www.altinget.dk  "Lukket forvaltning" 
2003.12.26 BT  "Grotesk lukkethed i sag om åbenhed" 
2003.12.20 Dagbladet Information Kronik af Kurt Loftkjær og John Damm Sørensen: "Ombudsmand i knibe"

 

 

Ubalance i overvågning

Åbenhedskomitéen har gennem debat indlæg i såvel skrevne som elektroniske medier gjort opmærksom på ubalancen i statens iver efter at overvåge borgerne og statens manglende ønske om at lade sig overvåge bl.a. vha. Offentlighedsloven, som er givet til borgere og presse mhp. at give dem mulighed for at overvåge staten.

2003.02.20 DR P1 Debat "Big Mother samfund"
 

Farum-gate - Det totale ophør af dokument-, møde- og projektoffentlighed

I følgende artikler omtales Åbenhedskomitéens arbejde for at skabe åbenhed i Farum kommune, hvor Peter Brixtofte i stor udstrækning har tilsidesat lovens krav om offentlig adgang til bl.a. byrådsdagsordner, til offentlig debat gennem kommune- og lokalplaner samt til alle sager i den offentlige forvaltning. En udløber af arbejdet er, at Åbenhedskomitéen af 2001.05.21 har anmeldt borgmester Peter Brixtofte til politiet for formentlig mod bedre vidende at have givet forkerte oplysninger til Tilsynsrådet i Frederiksborg amt. Endvidere har Åbenhedskomitéen meldt formanden for tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt Christian Trønning til politiet for grov og gentagen pligtforsømmelse:

  2002.11.15 Morgenavisen Jyllands-Posten "Ombudsmanden pudses på Hillerød Politi"
  2002.10.29 Morgenavisen Jyllands-Posten "Politiet rykkes for svar i Brixtofte-sagen"
  2002.10.14 Infopaq "Borgere forsøger at politianmelde Tilsynsråd"
  2002.08.07 Morgenavisen Jyllands-Posten "Politi afviser kritik"
  2002.08.06 Morgenavisen Jyllands-Posten "Kritik af sagsbehandling"
  2002.05.16 Morgenavisen Jyllands-Posten "Ny borgmeter åbner dørene i Farum"
  2002.03.01 Ekstrabladet "Lektor: Tilsynsrådet svigtede"
  2002.03.01 TV2 Lorry "Fornyet kritik af tilsynsmyndigheder i Farum-sagen"
  2002.03.01 Infopaq "Lektor: For sløvt af Tilsynsråd i Farum-sag"
  2002.02.?? TVDanmark Interview af Anne Bjørn med Kurt Loftkjær
  2002.02.?? TV2 Interview med John Damm Sørensen
  2002.02.15 Altinget "Tilsynsrådet meldes til politiet for pligtforsømmelse"
2002.02.15 Morgenavisen Jyllands-Posten "Ny borgmester åbner dørene i Farum" 
  2002.02.15 Dagbladet Information s. 5
  2002.02.15 Frederiksborg Amtsavis s. 5
  2002.02.15 Allerød Nyt "Eva Nejstgaard forstår kritik af råd"
  2002.02.14 Morgenavisen Jyllands-Posten "Tilsynsrådet meldes til politiet for pligtforsømmelse"
2002.02.07 Morgenavisen Jyllands-Posten "Tidslinie: Peter Brixtoftes mange sager" 
  2002.02.?? DR P1 Orientering  
2002.02.14 BT  "Tilsynsrådet meldes til politiet for pligtforsømmelse" 
  2002.02.14 TV2 "Melder tilsynsråd til politiet"
  2002.02.14 Berlingske Tidende "Tilsynsrådet meldes til politiet for pligtforsømmelse"
  2001.08.21 Morgenavisen Jyllands-Posten "Naturklagenævnet bag historisk politianmeldelse i Farum"
2001.08.19 Ekstrabladet "Brixtofte meldt for løgn"
  2001.06.19 Morgenavisen Jyllands-Posten "Frisag: Politi afviser sag mod Brixtofte"
  2001.05.22 Morgenavisen Jyllands-Posten "Lukkethed: Borgmester meldes til politiet"
  2001.05.21 TV2 Lorry "Peter Brixtofte meldt til politiet"
  2001.05.21 Berlingske Tidende "Brixtofte meldt til politiet"
  2001.05.21 Farum Avis "Borgmester meldt til politiet"
  2001.05.21 Morgenavisen Jyllands-Posten "Farums borgmester meldes til politiet"
2000.10.20 Morgenavisen Jyllands-Posten "Ny klage over Farum Kommune" 
2000.09.22 Morgenavisen Jyllands-Posten "Provokerende prøveklud i Farum" 
Lukkethed i EU

I følgende udsendelse på (50 min fra start; klik her:) DR P1 Orientering af Bjarne Winther omtales bl.a. to undersøgelser foretaget af demokratibevægelsen Åbenhedskomitéen. Undersøgelserne vedrører:

1. De danske kommuners manglende lyst eller evne til at efterleve reglerne i Offentlighedsloven.

2. De danske partier og EU-bevægelser åbenhedspolitik eller total mangel på samme.

 

  2001.05.20 DR P1 Orientering " Nye offentlighedsregler i EU peger i retning af et mere lukket Europa- og ikke …."
  2000.08.28 Radio Gladsaxe " Loftkjær fra Gladsaxelisten kæmper for åbenhed i Danmark og EU"
Dokumentoffentlighed. Den svage offentlighedslov

I følgende artikel fra Dagbladet Information af Berit Mühlhausen omtales Gladsaxelisten og Åbenhedskomitéen. Åbenhedskomitéen udspringer af erfaringerne fra arbejdet i Gladsaxelisten:

  1999.12.27 Dagbladet Information "Aktindsigt kræver stædighed"
I 1994/95 i Dagbladet Information afdækkede Pia Fris Laneth Offentlighedslovens paradoks om at manglende journalisering i den offentlige forvaltning er i strid med god forvaltningsskik uden at være ulovligt. Alle Folketingets partier er bekendt med paradokset og uanset det var en forudsætning i forarbejderne forud for Offentlighedsloven for de samme folketingspartierne at den offentlige forvaltning journaliserede, så har Folketinget som helhed valgt at ignorere denne meget væsentlige mangel i loven. De10 artikler i Information gav yderligere anledning til omtale i DR og Bagsværd Søborg Bladet samt en række læserbrev fra personer i Åbenhedskomitéen.
  1995.01.17 Dagbladet Information Læserbrev af John Damm Sørensen: "Retssikkerhed gøres til et spørgsmål om penge"
  1995.01.10 Bagsværd Søborg Bladet "Lytter til ombudsmanden"
  1995.01.09 Dagbladet Information Læserbrev af Kurt Loftkjær og Niels Larsen: "Lov uden kontrol er lovløshed "
  1995.01.09 Dagbladet Information "Gladsaxe lover mere åbenhed"
  1995.01.06 Dagbladet Information "Ombudsmanden: Offentlighedsloven er svækket i kommunerne"
  1995.01.03 Bagsværd Søborg Bladet Læserbrev af Kurt Loftkjær og Niels Larsen: "Arrogant og enevældig"
  1995.01.03 Bagsværd Søborg Bladet "Marius og dokumenterne"
  1994.12.30 Dagbladet Information "Tillid og kontrol"
  1994.12.29 Dagbladet Information "R: Ombudsmand må styrkes"
  1994.12.29 Dagbladet Information "Lovforslag på vej om postlister i forvaltningen"
  1994.12.28 Dagbladet Information "Juraprofessor kritiserer ombudsmanden i journalsag"
    Bagsværd Søborg Bladet "Aktindsigt en by i - Gladsaxe"
  1994.12.27 Dagbladet Information "Rigsarkivaren forundret over ombudsmanden"
  1994.12.23 Dagbladet Information "God og dårlig forvaltningsskik"
  1994.12.22 Dagbladet Information "Tovtrækkeri om aktindsigt"
  1994.12.22 DR Radioavisen "Lov om aktindsigt virker ikke" citeres
  1994.12.22 Dagbladet Information "Lov om aktindsigt virker ikke"
Fyns Stiftstidende

I følgende artikel fra Fyns Stiftstidende af omtales Åbenhedskomitéens landsundersøgelse af, hvordan offentlighedsloven fungerer i samtlige landets kommuner:

  1997.10.24 Fyns Stiftstidende "Borger undersøger alle landets kommuner"
Dagsorden-, møde- og beslutningsprotokoloffentlighed. Den svage styrelseslov for kommuner

I følgende artikler fra TV2Bornholm af Per Rehfeldt omtales Åbenhedskomitéens arbejde for at skaffe åbenhed i Rønne kommunes byrådsdagsordner og for at placere det økonomiske ansvar i Rønne kommunes byråd:

  2002.03.15 Viborg Stift Folkeblad "Lukketheds-komité kræver forklaring"
  2001.02.28 TV2Bornholm "Lille næse til Rønne for lukkede dagsordner"
  2001.02.19 TV2Bornholm "Æbleplantagen: Økonomisk ansvar hos politikerne"
Årsbudget- og regnskabsoffentlighed. Den svage styrelseslov for kommuner
       
       
Demokrati- og borgerrettighedsbevægelser

1. I følgende udsendelse på (53 min fra start; klik her:) DR P1 Orientering af Tom Heinemann omtales demokratibevægelser Gladsaxelisten. Åbenhedskomitéen udspringer af erfaringerne fra arbejdet i Gladsaxelisten.

2. I følgende artikel fra Ugebrevet Mandag Morgen nr. 26 af Frans Rønnov omtales tre demokratibevægelser, Forum i Farum, Gladsaxelisten og Åbenhedskomitéen. Åbenhedskomitéen udspringer af erfaringerne fra arbejdet i Gladsaxelisten.

3. I følgende artikel fra Morgenavisen Jyllands-Posten af Thomas Bjerg omtales Gladsaxelisten og Åbenhedskomitéen. Åbenhedskomitéen udspringer af erfaringerne fra arbejdet i Gladsaxelisten.

1 2000.09.04 DR P1 Orientering "Nye foreninger på vej ………"
2 2000.08.13 Morgenavisen Jyllands-Posten Krav om større lokaldemokrati 
3 2000.08.07 Ugebrevet Mandag Morgen "Ny bølge af demokratiforeninger presser bykonger"
4 1998.07.05 Morgenavisen Jyllands-Posten "Vagthundene snerrer på femte år"
Projektoffentlighed. Den svage planlov
       
       
Tilbage til forside
Til forrige afsnit: 11. Læserbreve
Til næste afsnit: 13. Åbenhedskomitéens igangværende sager