13. Åbenhedskomitéens igangværende sager

 

Københavns kommune. Ex-overborgmester Jens Kramer Mikkelsens forvaltning af gave

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen var en dreven politiker af den gamle skole som mener, at åbenhed er noget bøvl. Han har for nylig udtalt sig om åbenhed i Københavns Borgerrepræsentation, at åbenhed kun er i vejen for godt politisk håndværk. 

mester i at mislighold sine forpligtelser over for 

2004.05.xx xxxx

 

Farum kommune. Skema-A ansøgning
2004.05.xx xxxx

 

Slagelse kommune. Skema-A ansøgning
2004.05.xx xxxx

 


Gentofte kommune. Skema-A ansøgning
2004.05.xx xxxx

 


Svineflytninger
2004.03.07 Aktindsigt i sagen vedrørende tilvejebringelse af bekendtgørelse om indskrænkning af adgang til oplysninger om svineflytninger i CHR

Politiets telefonaflytning af Jyllands-Posten - pressens samarbejde med politiet
2002.09.04 Åbenhedskomitéens pressemeddelelse: "Pligt eller samarbejde"
 

Åbenhedskomitéen tilbyder at deltage i Offentlighedskommissionen mhp. at styrke offentlighedsloven, som bebudet af statsminister Anders Fog Rasmussen

2002.05.17 Åbenhedskomitéens pressemeddelelse om tilbudet til Statsminister Anders Fog Rasmussen
2002.05.08 Åbenhedskomitéens tilbud i brev til Statsminister Anders Fog Rasmussen


Forespørgsel om manglende mødeoffentlighed

  2002.03.14 Brev til Aalestrup kommune
  2001.05.21 Brev til Politiet vedrørende anmeldelse af Farums borgmester Peter Brixtofte
  2001.03.14 Brev til Farum kommune


Åbenhedskomitéens uopfyldte ønske om aktindsigt i behandling af "Farum-gate" i Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt

2004.03.02 Ombudsmandens afviser at realitetsbehandle Indenrigsministeriet afgørelse om aktindsigt
2004.01.22 Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamts afviser at have instrukser for journalisering og aktindsigt
2004.01.21 Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamts fastholder betalingskrav ved aktindsigt
2004.01.20 Åbenhedskomitéens klage til Ombudsmanden over Indenrigsministeriet afgørelse om aktindsigt
2004.01.20 Åbenhedskomitéens fastholdelse af aktindsigtsbegæring til Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt
2004.01.20 Åbenhedskomitéens forespørgsel om instrukser Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt
2003.12.08 Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamts imødekommelse af aktindsigtsbegæring af 2002.03.03
2003.11.06 Indenrigsministeriets svar på Åbenhedskomitéens klage over Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamts afslag på aktindsigtsbegæring
2002.08.22 Åbenhedskomitéens klage til Indenrigsministeriet over Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamts afslag på aktindsigtsbegæring
  2002.04.09 Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamts afslag på aktindsigtsbegæring af 2002.03.20
  2002.03.25 Åbenhedskomitéens aktindsigtsbegæring til Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt
  2002.03.20 Åbenhedskomitéens aktindsigtsbegæring til Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt
  2002.03.13 Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamts afslag på aktindsigtsbegæring af 2002.03.03
  2002.03.03 Åbenhedskomitéens aktindsigtsbegæring til Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt


Bevilget aktindsigt i Tilsynsråd i andre Statsamter

  2002.03-05 Breve af marts og april 2002 fra Tilsynsråd for Statsamter i Bornholm, København og Vejle


 
Tilbage til forside
Til forrige afsnit: 12. Presseomtale af Åbenhedskomitéen
Til næste afsnit: 14. Sager fra brugere af Åbenhedskomitéens hjemmeside