John Damm Sørensen
Stenkrogen 6
2800 Lyngby

«Kommune»
«Rådhuset»
«Adresse1»
«Adresse2»
«Postnummer»

Gladsaxe, 1.10.1997

Vedrørende: Begæring om aktindsigt.

I henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen og Forvaltningsloven anmoder jeg om aktindsigt i

den 3. sag, som er opført på sagsfortegnelsen for byrådets første møde i 1997, jf. Lov om kommunernes styrelse §8, stk. 6.

Jeg ønsker, at blive gjort bekendt med alle aktstykker, herunder bl.a. evt. tegninger, notater, mødereferater og aktens journalliste, samt skriftlig oplysning om, hvorvidt alle aktstykker i sagen vil blive stillet til min rådighed.

Med hensyn til notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt.

Jeg ønsker oplyst om sagen eller udløbere af sagen er journaliseret under flere journalnumre i Deres - eller i andre forvaltningsafsnit.

Såfremt de undtagelsesvis ikke stiller alle aktstykker til min rådighed, beder jeg om følgende:

  1. en specificering af de aktstykker, som jeg efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at få aktindsigt i.
  2. ekstrakter af de aktstykker, som jeg efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage, jf. bl.a. Offentlighedslovens § 11.
  3. en redegørelse og herunder en begrundelse for , hvorfor jeg efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bl.a. Forvaltningslovens §§ 12, 13 og 24, stk. 1.

Jeg forventer snarest og indenfor den lovlige frist, jf. Offentlighedsloven, at modtage Deres fyldestgørende skriftlige svar på alle mine spørgsmål med angivelse bl.a. af evt. tidspunkt og sted, hvor aktindsigt kan finde sted.

Jeg anmoder indledningsvis om at få tilsendt kopi af sagens journalliste, samt i det omfang det kan holdes under i alt 15 A4 sider, at få tilsendt kopi af sagsfortegnelsen for byrådets første møde i 1997.

Med venlig hilsen

John Damm Sørensen