Centrumdemokraterne

 

 

 

Centrumdemokraterne har ikke på opfordring og med mere end 14 dages varsel kunnet fremsende en skriftlig formuleret politik, som i detaljer beskriver hvordan partiet/listen vil arbejde for at skabe en reel åbenhed i såvel EU og Danmark".