Folkebevægelsen mod EU 2000.08.25
 

Folkebevægelsen mod EU er en tværpolitisk bevægelse som har som mål at frigøre DK fra EU. Vores begrundelse for det ønske og mål er, at vi mener, at det er befolkningen i Danmark sammen med det folketing de vælger, der skal afgøre hvilken vej Danmark skal vælge politisk.

Med det som udgangspunkt er det så op til befolkningen, hvilke personer/partier og dermed holdninger til hvor åbent eller lukket et samfund vi skal have.

Folkebevægelsen har som grundholdning, at vi bedst sikre et åbent og demokratisk samfund, hvis vi har et politisk system, der er kendetegnet ved at borgerne og de valgte politikere på de forskellige niveauer er tæt ved hinanden både i fysisk forstand men i højeste grad også i overført betydning.

Den tilstand kan næppe siges at være tilstede fuldt ud i DK, men den er endnu mere fraværende i EU-systemet.

 

Med venlig hilsen

Niels Eriksen

 

Tilbage til forsiden

Til afsnit: 16. Folketingspartiernes reelle holdning til åbenhed