Åbenhedskomitéen 2000.08.24
v./ Kurt Loftkjær

Amundsensvej 37
DK- 2800 Lyngby
Danmark
Tlf. / Fax.:...................(+45) 45 88 94 66
Fax via internet:..:........(+45) 35 11 00 00-pause-08149-pause-1
E-mail:.........................
aabenhedskomite@politik.dk

_____________________________________________________________________________________________

Til de politiske partier/lister i Danmark

I forlængelse af min samtale med Deres sekretariat skal jeg hermed bede Dem fremsende en kopi Deres partis/listes
nedskrevne politik for at skabe en reel åbenhed i såvel Danmark som EU.


Ved en åbenhedspolitik forstår komitéen især lovmæssige tiltag, som giver borgere og presse mulighed for at kontrollere myndighederne i såvel EU, staten Danmark, amterne og kommunerne, præcis som det står anført i Justitsministeriet vejledning til lov om offentlighed i forvaltningen:

"Reglerne om offentlighed i forvaltningen skal ikke alene medvirke til skabe interesse for offentlige anliggender, men også medvirke til at øge tilliden til den offentlige forvaltning. Reglerne giver således den enkelte borger og pressen adgang til at følge med og dermed føre kontrol med, at alt går rigtig til under forvaltnings udførelse af dens opgaver."

Partiernes/listernes åbenhedspolitik vil herefter blive indlagt på Åbenhedskomitéens hejmmeside, som er http://aabenhedskomite.homepage.dk.

Hvis partiet/listen ikke kan fremsende sin åbenhedspolitik inden seneste 14 dage før afstemningen om Euro'en, dvs. senest d. 14. september 2000, vil Åbenhedskomitéen indlægge følgende tekst på hjemmesiden:

"Partiet/listen xxxxxxxxx har ikke på opfordring og med mere end 14 dages varsel kunnet fremsende en skriftlig formuleret politik, som i detaljer beskriver hvordan partiet/listen vil arbejde for at skabe en reel åbenhed i såvel EU og Danmark".

Fristen kan synes kort, men da politiske partier/lister ved festlige lejligheder, som f.eks. op til afstemninger om EU og valg til EU, Folketing, amter og kommuner, ofte hver især fremhæver sit arbejde for åbenhed, bør det være enkelt for de pågældende partier/lister at fremsende en åbenhedspolitik, som tåler offentliggørelse.

Åbenhedskomitéen imødeser partierne/listernes politik om åbenhed og forbeholder sig ret til at kommentere partiernes/listernes fremsendte åbenhedspolitik.

Med venlig hilsen

Kurt Loftkjær

C.c.: Pressen m.m.

_____________________________________________________________________________________________

Åbenhedskomitéens arbejde skal sigte mod at gøre borgere og presse opmærksom på de vigtigheden af åbenhed i den offentlige forvaltning samt de risici der er i relation til demokratiet og borgernes retssikkerhed, hvis åbenhedsprincippet tilsidesættes. Manglende åbenhed kan i yderste konsekvens føre til korruption, nepotisme, magtfordrejning, ukorrekte afgørelser m.v.

_____________________________________________________________________________________________

 

Tilbage til forsiden

Til afsnit: 16. Folketingspartiernes reelle holdning til åbenhed