Åbenhedskomitéen 2000.09.09
v./ Kurt Loftkjær

Amundsensvej 37
DK- 2800 Lyngby
Danmark
Tlf. / Fax.:...................(+45) 45 88 94 66
Fax via internet:..:........(+45) 35 11 00 00-pause-08149-pause-1
E-mail:.........................
aabenhedskomite@politik.dk

_____________________________________________________________________________________________

Til EU-parlamentsmedlemmer, Folketingets parti- og gruppeledere samt EU-bevægelser:

I forbindelse med Åbenhedskomitéens undersøgelse af ledende og ansvarlige danske politikeres reelle politik for at skabe åbenhed i såvel EU som Danmark skal Åbenhedskomitéen på ny give alle muligheden for at deltage med deres bidrag inden fristens udløb d. 14. september 2000.

Næsten samtlige danske politikere har på skift har udtalt, at der bl.a. i EU er demokratisk underskud. Åbenheden er en grundpillerne i demokratiet. Demokratiunderskudet er netop et af de punkter, som optager tvivlere og nej-sigere ved EU-valg og -afstemninger. På den baggrund forventer komitéen et svar fra alle partier og bevægelser.

Den foreløbige besvarelse kan ses på komitéens hjemmeside, underpunkt:

16. Folketingspartiernes reelle holdning til åbenhed.

Mvh.

På Åbenhedskomitéens vegne

Kurt Loftkjær

_____________________________________________________________________________________________

Åbenhedskomitéens arbejde skal sigte mod at gøre borgere og presse opmærksom på de vigtigheden af åbenhed i den offentlige forvaltning samt de risici der er i relation til demokratiet og borgernes retssikkerhed, hvis åbenhedsprincippet tilsidesættes. Manglende åbenhed kan i yderste konsekvens føre til korruption, nepotisme, magtfordrejning, ukorrekte afgørelser m.v.

_____________________________________________________________________________________________

 

Tilbage til forsiden

Til afsnit: 16. Folketingspartiernes reelle holdning til åbenhed