Kristligt Folkeparti

 

Mere åbenhed i EU-politikken

Jann Sjursen støtter Lone Dybkjær (R), medlem af Europa-parlamentet, i hendes ønske om at give Europa-parlamentarikerne adgang til Europa-udvalgets møder.

- Der er brug for mere åbenhed omkring EU-politikken generelt. Europa-parlamentarikerne har tit en stor viden om EU-sager, fordi de arbejder i systemet til daglig. De danske politikere er til gengæld eksperter i danske forhold. Derfor vil det være naturligt, hvis vi kunne få gavn af hinandens ekspertise.

Det siger Kristeligt Folkepartis formand Jann Sjursen i en kommentar til Lone Dybkjærs forslag om at give Europa-parlamentets medlemmer lov til at overvære Europa-udvalgets møder. Forslaget blev søndag vedtaget på Det Radikale Venstres landsmøde, men under kraftige protester fra økonomiminister Marianne Jelved og udenrigsminister Niels Helveg Petersen. Helveg mener, at forslaget er i strid med grundloven.

- Jeg har svært ved at se, hvordan forslaget kan være grundlovsstridigt. Her er ikke tale om, at Europa-parlamentarikerne skal have stemmeret i Europa-udvalget, men blot at de skal deltage i debatten, siger Jann Sjursen.

- I dag sidder flere politikere på samme tid i Europa-parlamentet og Europa-udvalget, og det har ikke givet anledning til konflikter.

Jann Sjursen ser Lone Dybkjærs forslag som et konstruktivt indslag i debatten om, hvordan den danske EU-politik generelt kan blive mere åben.

- Med Amsterdam-Traktaten stemte vi ja til, at de nationale parlamenter i højere grad skal være med i EU-arbejdet. Det er nytænkning inden for EU, og den mulighed må vi benytte os af nu.

- For eksempel ligger der i dag en alt for stor pukkel af EU-sager på skuldrene af Europa-udvalget. Det er en uoverkommelig opgave at skulle sætte sig ind i alle sager. Derfor er det vigtigt, at specialudvalgene inddrages langt mere og bedre i de forskellige EU-sager, så Europa-udvalget får en koordinerende rolle, siger Jann Sjursen.

Af Anne Westh 14.09.1998

Artiklen "Mere åbenhed i EU-politikken"