Socialdemokraterne

2000.09.25

Åbenhedskomiteen
V/ Kurt Loftkjær
Amundsensvej 37
2800 Lyngby

 

 

Claus Larsen-Jensen
Medlem af Folketinget (S)
Christiansborg
1240 København K

Telefon 33 37 40 33

Telefax 33 37 52 28

Sekretær 33 37 41 19

(41 58, 41 32)

e-post:sclla@ft.dk (snenmo@ft.dk)

Kære Kurt Loftkjær                                                                                                        Ref: CLJ/nem

Åbenhed i Danmark vedrørende EU-sager: Folketingets Europaudvalg

Åbenheden i Danmark er meget stor, når det drejer sig om EU-spørgsmål og Folketingets Europaudvalg spiller her en central rolle. Borgerne har herigennem mulighed for at følge med i processen ned til de mindste detaljer. Lad mig blot nævne følgende:

Dokumenter i Folketingets Europaudvalg er for langt de flestes vedkommende offentlige.

Der holdes mange møde i Europaudvalget, der er åbne, såsom høringer og åbne møder, hvor man gennemgår særligt betydende sager. Sådanne møder har været transmitteret i TV.

Som formand for Europaudvalget har jeg ligeledes taget initiativer til at bringe EU-debatten ud til befolkningen. Blandt andet har Europaudvalget foretaget en bustur rundt i landet. Når Folketinget i dag har slået sine døre op til den åbne Europadag om euroen, hvor alle har været velkommen til at besøge partierne, er det også et af mine initiativer.

På internettet er der på www.eu-oplysningen.dk muligheden for at følge EU-sager meget nøje. Europaudvalgets mødeindkaldelser giver oplysning om aktuelle sager i EU, og man kan herfra klikke sig videre til alle de relevante dokumenter og rapporter. Her kan man også finde nyheder fra EU-institutionerne, stille spørgsmål etc. På samme netadresse er der særlige informationer om euroafstemningen.

Alt i alt kan det konstateres, at der er en meget stor grad af åbenhed i Danmark, når det gælder EU. Hvis man synes, at det kan være svært at finde rundt i, kan Folketingets EU-oplysning (tlf. 33 37 33 37) hjælpe. Her kan man få oplysninger om EU, få tilsendt materiale fra Europaudvalget og EU og få neutrale svar på sine spørgsmål. Man kan også få hjælp og vejledning til selv at finde de informationer, man ønsker, enten på nettet eller andre steder.

Kort sagt: i Danmark er der både åbenhed og tilgængelighed om EU.

Med venlig hilsen

Claus Larsen-Jensen