Åbenhedskomitéen

Lyngby 2002.11.07

Retningslinier for brug af materiale på www.aabenhedskomiteen.dk Dette dokument beskriver accepteret brug af materiale publiceret på Åbenhedskomitéens website. Vi forbeholder os retten til at revidere disse retningslinier uden varsel. De til enhver tid gældende retningslinier vil være at finde på www.aabenhedskomiteen.dk under punktet Copyright nederst på vores forside.

Artikler, fotografier, grafik og anden offentliggørelse www.aabenhedskomiteen.dk stilles til rådighed for visning/læsning. Der må tages enkelte kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. En virksomhed må således ikke udprint en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

  • Det er tilladt at linke fra et eksternt site til enhver side på www.aabenhedskomiteen.dk, der har sin egen selvstændige URL (webadresse). Dette gælder f.eks. oversider. Denne tilladelse gælder ikke i forbindelse med systematisk, erhvervsmæssig udnyttelse. Sådan brug kræver skriftligt forhåndstilsagn.
  • Det er kun tilladt at linke på en sådan måde, at materiale på Åbenhedskomitéens website fremstår i det almindelige frameset. Det er ikke tilladt at placere hverken enkeltsider eller framesettet som sådan i et fremmed websites frameset.
  • Det er ikke tilladt at linke direkte til andet materiale (f.eks. billeder eller andre filer).
  • Det er tilladt at citere artikler direkte i henhold til gældende lov om ophavsret. Dette betyder, at man må citere det, som er nødvendigt for at underbygge det, som man i sit eget værk (f.eks. en artikel) skriver om. Citat må kun ske med angivelse af forfatter og kilde.
  • I følge af link til den oprindelige artikel på www.aabenhedskomiteen.dk tillades citater på op til 250 anslag, også selvom dette ikke sker i forbindelse med et selvstændigt værk. Denne tilladelse omfatter ikke links til andres websites. Denne tilladelse gælder ikke i forbindelse med systematisk, erhvervsmæssig udnyttelse.
  • Enhver anden brug (tilladelse til/køb af rettigheder) kræver skriftlig tilladelse fra Åbenhedskomitéen. Spørgsmål og henvendelse angående særlig brug bedes rettet til:

Åbenhedskomitéen
v./ Kurt Loftkjær
Amundsensvej 37
2800 Lyngby
Tlf.: 45 88 94 66
aabenhedskomite@homepage.dk