Grundlovsændring og dokumentoffentlighed
Det danske folkestyre er funderet i grundloven. Her overdrager folket magten til politikerne under særlige omstændigheder. Grundloven skal bl.a. klargøre folkets rettigheder og pligter og samtidig hindrer, at for virkelystne politikere overdrager den magt, som folket har givet dem til låns. Folkets sikkerhed er forbundet med den kendsgerning, at grundloven er meget vanskelig at ændre. Det kan kun ske med folkets vilje.

Åbenhed er et af de vigtigste virkemidler, som folket og pressen kan anvende til at afsløre og dermed måske standse evt. magthaveres magtmisbrug og korrumpering. Derfor vil det være naturligt, at der i grundloven indarbejdes et krav om reel åbenhed i den offentlige forvaltning, som folkets forsikring mod magtmisbrug. Kravet i grundloven skal umuliggøre den konstante udvanding af offentlighedsloven, som vi har vidende til gennem de sidste 15 år og forhindrer, at magtfuldkomne politikere i Folketinget afskaffer dokumentoffentligheden i Danmark . Læs Åbenhedskomitéens indlæg på Folketingets debatside Grundlovsdebatten.dk om evt. grundlovsændring:

2002.08.13 "Implementer kravet om åbenhed i forvaltningen i Grundloven" Klik har for kopi af læserbrev som det blev skrevet

Skal vi med en over 150 års demokratisk grundlov vige tilbage fra unge demokratier i Østeuropa, hvor f.eks. Polen som optakt til dets optagelse i EU har indarbejdet offentlighedsbegrebet i sin grundlov, jf. www.uni-wuerzburg.de/law/pl00000_.html ?

Tilbage til forsiden