"A popular government without popular information, or the means of acquiring it, is but a prologue to a farce or a tragedy, or perhaps both. Knowledge will forever govern ignorance, and a people who mean to be their own governors must arm themselves with the power which knowledge gives." (oversat: (billede: )  
- James Madison, from a letter to W.T. Barry, August 4, 1822 (James Madison var hovedarkitekt bag den amerikanske forfatning; levede 1751-1836)
 
Velkommen til Åbenhedskomitéens hjemmeside. Her kan du få hjælp i forbindelse med aktindsigt. Du kan også læse nærmere om vores arbejde for at skabe et åbent samfund.

I kolonnen til venstre kan du klikke dig ind på en række emner, hvor du kan læse nærmere om grundlaget for vores arbejde, hvem vi er, vores erfaringer, vores tilbud om hjælp til selvhjælp i forbindelse med aktindsigt, vores debatindlæg i pressen og pressens omtale af vores arbejde. Nedenfor er der en række felter, som du kan klikke på for at få indsigt i vores løbende arbejde i forbindelse med væsentlige problematikker knyttet samfundets stigende lukkethed. En lukkethed som står i skærende kontrast til den åbenhed, som politikerne har lovet pressen og borgerne mhp. kontrol af myndighederne. Det var det som blev lovet os, da den nuværende offentlighedslov trådte i kraft 1. januar 1987. Du vil også kunne læse om Åbenhedskomitéens hidtidige arbejde mhp. at påvirke samfundet til en øget åbenhed f.eks. gennem at påvirke lovgiverne.

I øjeblikket arbejder vi på at stifte en støtteforening "Åbenhedskomitéens venner", som primært skal arbejde for at støtte komitéens arbejde. Hvis du allerede nu ved, at det er et arbejde, som du har lyst til at være med til at styrke, så kan du kontakte os på telefon, se under Kontakt os eller brug aabenhedskomiteen  @ pc.dk  (skrives uden mellemrum ved "@"). Vi glæder os til at høre fra dig!

Støt underskriftindsamlingen "NEJ tak til den nye offentlighedslov"

På netsiden http://www.skrivunder.net/nej_tak_til_den_nye_offentlighedslov er der en borger, Susanne Jespersen, som har startet en underskriftindsamling mod det fremlagte lovforslag til ny Offentlighedslov. Jeg kan anbefale, at man støtter underskriftindsamlingen.

Netop nu d. 18. marts 2013 kl. 2042 er der på 8 dage indsamlet 12.607 underskrifter, hvilket må siges at være et overraskende stort antal for et umiddelbart meget abstrakt emne for mange.

De redigerende magthavere Magtens arkivlov  Offentlighedskommission
Grundlovsændring og åbenhed Farum-gate 11. september 2001
Korruption DR-tema om åbenhed i EU Aktindsigt i EU - åbenhed til en labyrint?
Støt Åbenhedskomitéens arbejde Journal-liste sagen Falsk åbenhed
Den øvrige verden Høringsberettigelse Aktindsigt for arbejdsskadede
Magtudredningen  Ændringer i offentlighedslovgivning  5 hovedargumenter 
Møde-, dokument- og projektoffentlighed De 7 cover up metoder  De 5 begreber om åbenhed 
Hidtidige Ombudsmænd Brigadegeneral om åbenhed Frank Grevil-dommen 
Kommunalreform og offentlighedslov  Ørnegårdsvej EU - Medierapport 2004 
Velkommen åbenhed om ministre  Indsigt i VL-grupper Trusselsbreve -angreb på demokratiet 
Aktindsigt i patientjournaler Den hemmelige krig   Høringssvar til Offentligheds- kommissionens lovforslag