11. september 2001
Populisternes indtogsmarch

Kun få dage efter det skændige terroristangreb marcherer populisternes ind på kamppladsen. Økonomiminister Marianne Jelved fører an. Det er nemmere at forstå, at USA har svært ved at tøjle sine følelser, men at danske politikere skal udnytte udåden er vanskeligere at forstå. Læs læserbrev bragt i Information: "Populisternes indtogsmarch"

Åbenhedskomitéen fordømmer det skændige terroristangreb i USA

Åbenhedskomitéen udtrykker sin dybeste medfølelse med alle, som d. 11. september 2001 blev ramt af det ufattelige terroristangreb i USA. Der er tale om en fej handling, der uundgåeligt vil ramme åbenheden, som er en af livsnerverne i det vestlige demokratiske samfund. Set i det lys betragter Åbenhedskomitéen handlingen som et angreb på hele den demokratiske idé og dermed også som et angreb på Danmarks demokrati.

England har udskudt ikrafttræden af sin offentlighedslov

I følge en artikel af professor Tim Knudsen i Nordisk Administrativt Tidsskrift 4/2002, s. 296 har England udskudt ikrafttræden af en vedtaget offentlighedslov indtil 2005. Begrundelsen er terroristangrebet i USA d. 11. september 2001.

Tilbage til forsiden