Skematisk oversigt over offentlighed i forvaltningen i Danmark
Myndighed

Mødeoffentlighed

Dokumentoffentlighed

Projektoffentlighed (offentlighed og forudgående offentlighed)

Lovgivende magt      
- Folketinget grundlovens § 49 undtaget aktindsigt  
- folketingsudvalg nej undtaget aktindsigt  
- det udenrigspolitiske nævn nej undtaget aktindsigt, jf. grundlovens § 19, stk. 3  
- parlamentariske kommissioner nej undtaget aktindsigt, jf. grundlovens § 51  
- udvalg for tilsyn med personer, der er underkastet administrativ frihedsberøvelse nej undtaget aktindsigt, jf. grundlovens § 71, stk. 7  
- Folketinget Ombudsmand nej som udgangspunkt undtaget aktindsigt, jf. Ombudsmandsloven, men se http://www.ombudsmanden.dk/ombudsmanden/indsigt/   
- Rigsrevisionen nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
Udøvende magt nej    
- ministerierne nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
  • miljøministeriet
nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov ja, jf. planlovens § 1 og 22
- særlige nævn nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
- særlige råd nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
- særlige forvaltningsenheder nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
- myndigheder med rådgivende virksomhed nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
- midlertidige udvalg nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
- kommissioner nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
- tværministerielle arbejdsgrupper nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
       
- kommunalbestyrelser (amter og kommuner) ja, jf. styrelseslovens § 10  offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov ja, jf. planlovens § 1 og 22
  • byggemyndigheder
nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov ja, jf. byggeloven ved særlige dispensationer
- kollegiale fora på universitet m.m. nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
- menighedsråd nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
- forvaltningsarbejde nej offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov  
Dømmende magt      
- domstolene (retsplejen) grundlov offentlighedslov, forvaltningslov, arkivlov

jf. Domstolenes egen udlægning 

 
Tilbage til forsiden