Eu-Medierapport

I en rapport udarbejdet af The European Institute for the Media gennemgås det europæiske mediebillede og herunder det danske. Endvidere omtales borgernes og pressens muligheder for at få objektive oplysninger om, hvad der foregår i den offentlige forvaltning.  I den forbindelse omtales Åbenhedskomitéens arbejde og herunder bl.a. at Åbenhedskomitéen har eftervist, at den danske offentlighedslov er blevet udhulet gennem særlove, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser. Rapportens navn er:

"Final report of the stydy on "the information of citizen in the EU: Obligations for the media and the Institutions concerning the citizen's rights to be fully and objectively informed"

og kan findes på

http://www.epra.org/content/english/press/papers/European%20Citizen%20Information%20Project%20Final%20REPORT.pdf

 

Tilbage til forsiden