De 5 begreber om åbenhed
(Inspireret af  "Offentlighed i det offentlige. Om historiens magt" af Professor, LIC. Adm. Pol. Tim Knudsen. Magtudredningen 2003. Aarhus Universitetsforlag)
Begreb

definition 

målbarhed
Åbenhed Offentlighed, information og kommunikation  
Offentlighed er karakteriseret ved, at borgerne selv vælger, hvad og hvordan de vil have adgang til viden i det offentlige. Den viden, som de erhverver, er ikke specielt lavet mhp. borgerne. Offentlighed kan tage form i møde- og dokumentoffentlighed. og andre former for umiddelbar iagttagelse af det offentliges beslutning og arbejdsprocesser. Graden af offentlighed måles på lovgivningens muligheder for uhindret adgang til borgerne mhp. at frit at skaffe sig adgang til viden i og om det offentlige. 
Information er karakteriseret ved envejsproces fra myndighederne til borgerne. Information er derfor åbenhed på myndighedernes betingelser. Information er udvalgt og bearbejdet af myndighederne med henblik på borgerne. Information kan  være lovbestemt, som det f.eks. ses i planlovens projektoffentlighed. Information er sjældent negativ, da politikere ofte har et ønske om genvalg af egne mandater  Informationsgraden er af sagen natur svær at måle, da den er karakteriseret ved manglende mulighed for kontrol af om borgerne modtager informationer om den negative del af myndighedernes arbejde.
Kommunikation er karakteriseret ved en tovejsproces mellem borgere og myndigheder. Myndighedens åbenhed i forbindelse med kommunikation måles på evnen og viljen til at imødekomme ønsker om dialog mellem borgere og myndigheder.
Transparens er karakteriseret ved overskueligheden og forståligheden af den viden borgerne måtte tilegne sig  gennem offentlighed, information og kommunikation. En åben forvaltning er ikke nødvendigvis transparent.   
Tilbage til forsiden