Farum-gate
 
Åbenhedskomitéen nægtes aktindsigt i Farum kommunes lukkede dagsordenspunkter

Åbenhedskomitéen har søgt aktindsigt i Farum kommunes lukkede dagsordenspunkter. Farum kommune har afvist begæringen. Afvisningen er herefter indbragt for Tilsynsrådet, som ligeledes har afvist aktindsigtsbegæringen. Se korrespondancen under igangværende sager.

Åbenhedskomitéen nægtes aktindsigt i Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamts dagsordner og beslutningsprotokoller

Åbenhedskomitéen har søgt aktindsigt i Tilsynsrådets dagsordenspunkter og beslutningsprotokoller vedrørende 80 sager i perioden 1998- 2002. Tilsynsrådet har afvist begæringen. Se korrespondancen under igangværende sager.

Åbenhedskomitéen klager til Indenrigsministeriet

Åbenhedskomitéen klager til Indenrigsministeriet over Tilsynsrådet for Frederiksborg Statsamts afvisning af ønsket om aktindsigt i dagsordner og beslutningsprotokoller vedrørende 80 sager om Farum kommune. Se klagen under igangværende sager.

Åbenhedskomitéen har måttet anmelde Peter Brixtofte og Christian Trønning til politiet

Åbenhedskomitéen har i skrivelse af 2001.05.21 til Hillerød Politi anmeldt Farums borgmester Peter Brixtofte for overtrædelse af straffelovens § 162, som omhandler offentligt ansattes pligt til at udtale sig i overensstemmelse med sandheden.

Åbenhedskomitéen har i skrivelse af 2002.02.14 til Hillerød Politi anmeldt formand for tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt Christian Trønning for overtrædelse af straffelovens § 157, som omhandler pligtforsømmelse.

Åbenhedskomitéen har følgende synspunkter om Farum og Tilsynsrådet i Frederiksborg Statsamt: synspunkter af 2002.02.22

En foreløbig positiv udvikling i forlængelse af Farum-gate er, at Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen den 27. maj 2002 har ophævet den bekendtgørelse som umuliggjorde offentlighedens indsigt i kommunale indkøbsaftaler. Bekendtgørelsen er bl.a. baggrunden for at så meget er gået galt i Farum kommune, hvor udliciteringer har været anvendt i stor stil til bl.a. at forhindre borgere og presse indsigt i den offentlige forvaltnings aftaler med private firmaer. Undtagelse fra aktindsigt i kommunale aftaler er ophævet

Politimesteren i Hillerød beder nu Kriminalpolitiet undersøge Åbenhedskomitéens anmeldelse nærmere, pressemeddelelse af 2002.07.31

Farum-gate. Korrespondanceoversigt

Hvis du vil se den samlede korrespondance så klik her: Farum-gate. Korrespondanceoversigt

2002.11.15 Artikel i Jyllandsposten: "Ombudsmanden pudses på Hillerød Politi"  
2002.10.29 Artikel i Jyllandsposten: "Politiet rykkes for svar i Brixtofte-sagen"  
2002.10.14 Artikel i Infopac: "Borgere forsøger at politianmelde Tilsynsråd"  
  2002.08.13 Læserbrev i Jyllandsposten af John Damm Sørensen: "Uden indsigt" Klik har for kopi af læserbrev som det blev skrevet
  2002.08.07 Artikel i Jyllandsposten: "Politi afviser kritik"  
  2002.08.06 Artikel i Jyllandsposten: "Kritik af sagsbehandling"  
  2002.05.16 Artikel i Jyllandsposten: "Ny borgmeter åbner dørene i Farum"  
  2002.03.19 Læserbrev i Information af Kurt Loftkjær: "Uvildighed. En by i ..... Farum" Klik har for kopi af læserbrev som det blev skrevet
  2002.03.09 Kronik i Jyllandsposten af Kurt Loftkjær og John Damm Sørensen: "Svigt over hele linien" Klik her for kopi af kronik, som den blev skrevet
  2002.03.01 Artikel i Ekstrabladet: "Lektor: Tilsynsrådet svigtede"  
  2002.02.28 Læserbrev i Jyllandsposten af John Damm Sørensen: "Pressen har et medansvar" Klik her for kopi af læserbrev, som det blev skrevet
  2002.02.26 Læserbrev i Jyllandsposten af Kurt Loftkjær: "Tiden efter Peter Brixtofte" Klik her for kopi af læserbrev, som det blev skrevet

Se i øvrigt under  Øvrig presseomtale af Åbenhedskomitéen

Tilbage til forsiden