Åbenhedskomitéens høringsberettigelse ved ændringer af Offentlighedslov og Forvaltningslov

Åbenhedskomitéen har i skrivelse af 2001.03.13 til Justitsminister Frank Jensen anmodet om at blive høringsberettiget ved fremtidige ændringer af Offentlighedslov og Forvaltningslov. Se den øvrige korrespondance under igangværende sager.
Tilbage til forsiden