Indsigt i VL-grupper

Dagbladet Information har sat fokus på VL-grupperne (VL =Virksomheds Leder), som er nøje sammensatte grupper af ledere på tværs af samfundet. VL-grupperne er dannet under Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, og medlemskab af en VL-gruppe er ikke for hvem som helst. Som medlemmer optages aktive virksomhedsledere inden for handel, industri og service samt ledere inden for liberale erhverv, offentlig administration, institutioner og organisationer. Det har tidligere fået kritikere til at betegne grupperne som et hemmeligt netværk for "magtens højtlønnede mænd og kvinder", hvor vigtige beslutninger kunne tages for lukkede døre og under absolut tavshedspligt. Det har også været diskuteret, om f.eks. politikere burde have sæde i grupperne.

Information har startet med at se på de problemer, der kan være i at de højest placerede embedsmænd sidder sammen med erhvervslivets ledere. Læs:

http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20050318170960.txt http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20050317170922.txt http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20050317170923.txt
http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20050317170911.txt
http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20050221169979.txt

 

Herefter har Information selvransaget mediernes ledere. Læs:

 

 

Læs på hjemmesiden for Dansk Virksomhedsledelse sammensætningen af grupperne: 

Læs vedtægterne for VL-grupper dannet under Dansk Selskab for Virksomhedsledelse:

http://www.dsv-vl.dk/underset/pages/vedtaegt.asp 

Søg i VL-grupper dannet under Dansk Selskab for Virksomhedsledelse:

http://www.dsv-vl.dk/ 

Læs nærmere om borgmestre og kommunaldirektører i VL-grupperne i bladet "Danske Kommuner" nr. 21-03 (18. juni 2003): Borgmestre med i VL-grupper

Se Dicar's databank om VL-grupper:

http://www.dicar.dk/research/databank/vl_grupper.htm 

 

 

 

Tilbage til forsiden