10. Løbende ændringer i lov om offentlighed i forvaltningen
Siden Offentlighedslovens ikrafttræden 1. januar 1987 er den i forvejen ikke særlige vidtgående lov løbende blevet ændret og fortrinsvist indskrænket gennem anden lovgivning. Offentlighedsloven henhører under Justitsministeriets ansvarsområde. 

I loven er der åbnet 10 forskellige muligheder for, at Offentlighedsloven kan indskrænkes gennem anden særlovgivning, hvilket har været flittigt anvendt af andre ministerier. Mange af ændringer sker administrativt ved bekendtgørelser og helt uden at politikerne inddrages. Der er tale om en proces, som foregår i det "skjulte", da kun ganske få personer evner at kontrollere al lovgivning. Ofte er indskrænkningerne sket uden inddragelse af offentligheden eller med ukritisk billigelse fra udvalgte foreninger, organisationer o. lign., som er interesseret i alt andet end åbenhed og der med sikring af demokratiet.

Der er følgende muligheder for at ændre Offentlighedslovens virkemåde:

  • Offentlighedsloven ændres af Folketinget.
  • Offentlighedsloven ændres af Folketinget gennem nye hovedlove eller ændringer af gældende hovedlove begge på andre særområder.
  • Offentlighedsloven ændres af ministrene gennem administrative bekendtgørelser. 

En samlet grafisk oversigt over samtlige gældende ændringer kan ses på grafisk oversigt.

gældende offentlighedslovgivning kan ses en oversigt gældende lovgivning med links til Retsinformations hjemmeside. På  udgået offentlighedslovgivning kan man se en tilsvarende samlet oversigt over samtlige historiske ændringer.

Bekendtgørelser

Antallet af ændringer ved administrative bekendtgørelser har været stærkt stigende de senere år. I Offentlighedsloven er der givet følgende hjemmelsmuligheder for at de enkelte fagministre kan ændre Offentlighedsloven i samarbejde med justitsministeriet:

De 10 ministerbemyndigelser 

Andre undersøgelser

Afdelingsforstander, cand. jur. Oluf Jørgensen på Danmarks Journalisthøjskole har udarbejdet en rapport over indskrænkninger med direkte henvisninger til de særlovgivninger, som i en fortsat strøm svækker Offentlighedslovens oprindelige formål.

Rapportens navn er "Ændringer i offentlighedens ret til indsigt 1985-2002" (ISBN 87-90442-11-3) er udarbejdet af Oluf Jørgensen og kan ses på:

http://www.cfje.dk/cfje/kildebase.nsf/(KBFriTekstMultiDB)/EE591F49501A0B46C1256C640033D90E?OpenDocument

"Love der afviger fra offentlighedsloven" af  Henriette Schjøth kan ses på:

http://www.cfje.dk/cfje/Lovbasen.nsf/ID/LB01936046?OpenDocument

"Dårligt nyt om aktindsigt i Danmark" af  Henriette Schjøth kan ses på:

http://www.cfje.dk/cfje/lovbasen.nsf/(TeksterMultiDB)/3048257A17B279E2C1256AD200347769?OpenDocument

"Skal nationale myndigheder bruge EU-reglerne?" Læs på CJFE

Juridisk viden om aktindsigt specielt rettet mod journalister kan findes på hjemmesiden for Center for Journalistik og Efteruddannelse på bl.a. følgende link:

CJFE

og

http://www.cfje.dk/cfje/Lovbasen.nsf/d590531ea22c1a07c12569ed0075e970/3a35599a6a00cfe6c1256ad2003605f9?OpenDocument

Tilbage til forside
Til forrige afsnit:
09. God forvaltningsskik
Til næste afsnit:
11. Læserbreve