Skematisk oversigt over den historiske udvikling for offentlighed i forvaltningen i Danmark

(Skemaet er under udarbejdelse og kan rumme fejl. Angivne links på denne side kan ikke bruges) 

Ikraft-
trædelse

Love, lovændringer, lovbekendtgørelser, Bekendtgørelser, lovforslag i Danmark

Danmark (særlige begivenheder) Ministerium
Ansvarlig minister
Link til lov m.m.

Andre kommentarer

1660   Enevælden indføres    
1665 Kongeloven Enevælden stadfæstes    

1766

      Sverige og Finland indfører Tryckfrihetsförordningen og Yttrandefrihetsgrundlagen med tilhørende Sekretesslagen (Hemmelighedsloven)

1770-72

  Trykkefrihed. Gennemføres under Struense     

1773

  Indskrænkning af trykkefrihed    

1799

  Yderligere indskrænkning af trykkefrihed    
1809       Finland afskaffer Tryckfrihetsförordningen og Yttrandefrihetsgrundlagen med tilhørende Sekretesslagen (Hemmelighedsloven)

1848

 

Enevælden afskaffes

   

1849.06.05

Grundlov "Demokratiet" indføres. Trykkefrihed og ytringsfrihed indføres og censur afskaffes i § 77    
1866.02.02 Erklæringers Meddelelse til Ansøgere og Klagere (1. Partsoffentlighedslov).   Lov nr. xxx af 02/02/1866  
1901   "Negativ" parlamentarisme indføres    
1915.06.05   Grundlovsrevision    
1937.05.21 Lov af 1866.02.02 indskrænkes (retten fratages ansøgere om indfødsret)      
1946   Forvaltningskommissionen nedsættes    
1951       Finland indfører Offentlighedslov efter gradvise forbedringer siden 1809
1953.01.29   Forfatningskommissionen afgiver 7. betænkning    
1953.06.05   Grundlovsrevision    
1956.02.25 1. Offentlighedskommission nedsættes      
1962.12 Offentlighedskommissionen afgiver betænkning (325)    Betænkning nr. 325 af 1963  
1964.03.03 Partsoffentlighedslov   Justitsministeriet.

Lov nr. 421 af 03/03/1964
1. trin af en tretrins offentlighedsraket. 
Der gik 14 år fra 1. Offentlighedskommission nedsættelse til 1. trin af offentligheds raketten blev færdiggjort.
1966       USA gennemfører Freedom of Information Act, se nærmere http://www.foia.state.gov/
1967 Forslag til Offentlighedslov fremsættes, men vedtages ikke      
1970       Norge gennemfører Offentlighedslov.
1970.06.10 Offentlighedslov vedtages med en tilføjelse om revision af loven til fremlæggelse senest 1975   Justitsministeriet.

Lov nr. 280 af 10/06/1970
 
1973.02.27 Offentlighedsudvalg nedsættes      
1975 Revision af Offentlighedsloven udsættes et år      
1976 Revision af Offentlighedsloven udsættes et år      

1977

Revision af Offentlighedsloven udsættes et år      
1978.06.21 Offentlighedsudvalg afgiver 1. betænkning (857).    Se hovedsynspunkter  
1979 Revision af Offentlighedsloven udsættes et år      
1980       Island gennemfører Offentlighedslov.
1980 Revision af Offentlighedsloven udsættes et år      
1980.01.04 Bekendtgørelse nr. 3 om vandindvinding og vandforsyning   Miljøministeriet. 
Ivar Nørgaard
Bek. nr. 3 af 04/01/1980
 
1981 Revision af Offentlighedsloven udsættes et år      
1981.09.14 Bekendtgørelse nr. 466 om registret for stoffer og materialer     Arbejdsministeriet. 
Svend Auken 
Bek. nr. 466 af 14/09/1981
 
1984 Forslag til ny Offentlighedslov fremsættes      
1984 Forslag til Forvaltningslov fremsættes (omfatter partsoffentlighed)      
1985.12.19 Offentlighedsloven vedtages   Justitsministeriet. 
Erik Ninn-Hansen
Lov nr. 572 af 19/12/1985

Bemærkninger til loven
2. trin af en tretrins offentlighedsraket.
Der gik 15 år fra 1. trin af offentlighedsraketten til 2. trin  blev færdiggjort.
1985.12.19 Forvaltningsloven vedtages   Justitsministeriet. 
Erik Ninn-Hansen
Lov nr. 573 af 19/12/1985
Bemærkninger til loven
 
1986.06.17 Bekendtgørelse nr. 404 om undtagelse fra retten til aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen af virksomhed, der udøves af Statsanstalten for livsforsikring   Finansministeret. 
Palle Simonsen
Bek. nr. 404 af 17/06/1986
 
1986.09.18 Bekendtgørelse nr. 647 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen   Justitsministeriet. 
Erik Ninn-Hansen
Bek. nr. 647 af 18/09/1986
 
1986.10.30 Bekendtgørelse nr. 766 om undtagelse fra aktindsigt i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen af oplysninger afgivet i henhold til lovgivningen om sikkerheds- og kontrolbestemmelser for elektrisk materiel   Ministeriet. for offentlige arbejder. 
Frode Nør Christensen
Bek. nr. 766 af 30/10/1986
 
1987.01.01 Offentlighedsloven træder i kraft      
1987.01.01 Forvaltningsloven træder i kraft      Erstatter Partsoffentlighedslov af 03/03/1964
1987.09.01 Bekendtgørelse nr. 579 om registret for genteknologi  

Arbejdsministeriet.
Henning Dyremose
Bek.
nr. 579 af 01/09/1987

 
1987.10.29 Bekendtgørelse nr. 684 om undtagelse af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene fra lov om offentlighed i forvaltningen  

Udenrigsministeriet.
Uffe Ellemann-Jensen
Bek. nr. 684 af 29/10/1987

 
1989.08.15 Bekendtgørelse nr. 548 om tilskud til plantning af læhegn  

Landbrugsministeriet.
Laurits Tørnæs
Bek. nr. 548 af 15/08/1989

 
1989/90 Forslag til ny Offentlighedslov fremsættes af SF      
1990.04.03 Bekendtgørelse nr. 329 om undtagelse af Investeringsfonden for Østlandene fra lov om offentlighed i forvaltningen  

Udenrigsministeriet.
Uffe Ellemann-Jensen
Bek. nr. 329 af 03/04/1990

 
1990/91 Forslag til ny Offentlighedslov fremsættes af SF      Lovforslag LSF 1991 nr. 137 af 08/02/1991 (ingen link)
1991.06.06 Lov nr. 347 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven (Aktindsigt i EF-sager)   Justitsministeriet.
Hans Engell
Lov nr. 347 af 06/06/1991
 
 
1991.10.09 Bekendtgørelse nr. 679 om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen   Finansministeret 
Henning Dyremose 
Bek. nr. 679 af 09/10/1991
 
1992.04.08 Lov nr. 235 om Det Danske Klasselotteri A/S indskrænker aktindsigt   Skatteministeriet
Anders Fogh Rasmussen
Lov nr. 235 af 08/04/1992
 
1992.05.14 Lov nr. 337 om offentlige arkivalier Arkivlov indføres Kulturministeriet.
Grethe Rostbøll
Lov nr. 337 af 14/05/1992
udgået
 
1992.05.20 Bekendtgørelse nr. 406 om hjemmeværnets distriktsudvalg   Forsvarsministeriet. 
Knud Enggaard
Bek. nr. 406 af 20/05/1992
 
1992.05.06 Bekendtgørelse nr. 447 af instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling   Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. 
H. P. Clausen 
Bek. nr. 447 af 06/05/1992
 
1993.06.30 Lov nr. 494 om psykologer m.v. uddyber regler om patienters ret til aktindsigt med visse indskrænkninger i retten  
Torben Lund
Lov nr. 494 af 30/06/1993
 
 
1993.09.09 Lovbekendtgørelse nr. 726 af lov om dyreforsøg indskrænker retten til aktindsigt   Justitsministeriet.
Erling Olsen
Lbk. nr. 726 af 09/09/1993
 
 
1992/93 Forslag til ny Offentlighedslov fremsættes af SF      
1993.12.10 Bekendtgørelse nr. 951 om landbrugsvarer og levnedsmidler med særlige karakteristika (* 1)   Landbrugsministeriet. Bjørn Westh
Bek. nr. 951 af 10/12/1993
 
1993.12.14 Bekendtgørelse nr. 991 om anmeldelser m.v. til den færøske registreringsmyndighed for aktie- og anpartsselskaber   Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Niels Henrik Englev
Bek. nr. 991 af 14/12/1993
 
1993.12.14 Bekendtgørelse nr. 992 for Færøerne om anmeldelser m.v. til den færøske registreringsmyndigheds register for erhvervsdrivende fonde  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Ole Bløndal

Bek. nr. 992 af 14/12/1993

 
1993.12.17 Bekendtgørelse nr. 1054 om indsendelse m.v. af årsregnskaber m.v. til den færøske registreringsmyndighed  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Ole Bløndal
Bek. nr. 1054 af 17/12/1993

 
1994.04.27 Lov nr. 292 om aktindsigt i miljøoplysninger uddyber borgernes ret til aktindsigt og præcisere nogle specielle regler på miljøområdet   Miljø- og Energiministeriet.
Svend Auken
Lov nr. 292 af 27/04/1994
 
1994.06.24 Bekendtgørelse nr. 585 om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der opbevares på andet end papir (* 1)   Trafikministeriet. Jan Trøjborg
Bek. nr. 585 af 24/06/1994
 
1994.06.27 Bekendtgørelse nr. 579 om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der er til rådighed i andet end skriftlig form (* 1)   Miljøministeriet. 
Svend Auken
Bek. nr. 579 af 27/06/1994
 
1994.08.01 Bekendtgørelse nr. 716 om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg   Justitsministeriet. 
Erling Olsen
Bek. nr. 716 af 01/08/1994
 
1994.09.12 Bekendtgørelse nr. 813 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser   Socialministeriet. 
Yvonne Herløv Andersen
Bek. nr. 813 af 12/09/1994
 
1994.10.07   I afgørelse af 1994.10.07 af Folketingets Ombudsmand udtaler i en sag indbragt af et af Åbenhedskomitéens medlemmer, at der ikke er pligt til at journalisere, da Rigsarkivaren ikke har udnyttet sin hjemmel i Arkivlovens § 6 til at kræve det.    
1994.12.18 Bekendtgørelse nr. 1154 om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn (* 1)   Erhvervsministeriet. 
Mimi Jakobsen
Bek. nr. 1154 af 18/12/1994
 
1995.01.17 Bekendtgørelse nr. 42 om ophævelse af Bekendtgørelse om undtagelse fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen af oplysninger givet i medfør af § 3, stk. 8, i lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v.   Erhvervs- og selskabsstyrelsen. 
Ole Blöndal
Bek. nr. 42 af 17/01/1995
 
1995.04.04 Lov nr. 232 om DSB Busser A/S indskrænker retten til aktindsigt   Trafikministeriet.
Jan Trøjborg
Lov nr. 232 af 04/04/1995
 
1995.09.26 Bekendtgørelse nr. 788 om undtagelse fra aktindsigt efter offentlighedsloven af oplysninger, der gives som led i arbejdsmarkedsundersøgelser eller efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang   Arbejdsministeriet. 
Jytte Andersen 
Bek. nr. 788 af 26/09/1995
 
1995/96 Forslag til ny Offentlighedslov fremsætte af SF     Lovforslag LSF 1995 nr. 194 af 30/01/1996
1996.01.16 Lovbekendtgørelse nr. 21 af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1) giver miljøministeren ret til at fastsætte regler om aktindsigt på lovområdet   Miljø- og Energiministeriet.
Svend Auken
Lbk. nr. 21 af 16/01/1996
  
 
1996.05.29 Bekendtgørelse nr. 443 om henlæggelse af opgaver til selvstændig varetagelse af bydelsråd i Københavns Kommune   Indenrigsministeriet. 
Birte Weiss
Bek. nr. 443 af 29/05/1996
 
1996.06.12 Lov nr. 473 om Folketingets Ombudsmand indskrænker retten til aktindsigt   Justitsminister
Bjørn Westh
Lov nr. 473 af 12/06/1996
 
1996/97 Forslag til ny Offentlighedslov fremsætte af SF     Lovforslag LSF 1996 nr. 181 af 11/03/1997
1997.06.10 Lov nr. 421 om offentlige arkivalier Arkivlov revideres Kulturministeriet.
Carsten Koch
Lov nr. 421 af 10/06/1997
 
1997.01.17 Lovbekendtgørelse nr. 3 af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. indskrænker retten til aktindsigt   Finansministeriet.
Mogens Lykketoft
Lbk. nr. 3 af 17/01/1997
 
 
1997.01.17 Lovbekendtgørelse nr. 4 af lov om statsrevisorerne indskrænker retten til aktindsigt   Finansministeriet.
Mogens Lykketoft
Lbk. nr. 4 af 17/01/1997
 
 
1997.02.10 Bekendtgørelse nr. 130 om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg   Miljø- og Energiministeriet.
Svend Auken
Bek. nr. 130 af 10/02/1997 
 
1997.03.03 Bekendtgørelse nr. 178 om undtagelse af sager vedrørende § 52 i lov om anpartsselskaber fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen   Erhvervsministeriet.  
Jan Trøjborg
Bek. nr. 178 af 03/03/1997 
 
1997.06.10 Lov nr. 421 om ændring af lov om offentlige arkiver m.v. (Yderligere åbenhed i arkivadgang m.v.)   Kulturministeriet
Ebbe Lundgaard

Lov nr. 421 af 10/06/1997
udgået
 
1997.06.10 Lov nr. 418 om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen uddyber ret til aktindsigt hos kompetente nationale myndigheder   Justitsministeriet
Frank Jensen
Lov nr. 418 af 10/06/1997
 
1997.12.17 Bekendtgørelse nr. 1032 om Konkurrenceankenævnet   Erhvervsministeriet.  
Jan Trøjborg
Lbk. nr. 1032 af 17/12/1997 
 
1997/98 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og beredskabsloven (Åbne udvalgsdagsordener m.v.)
Nr. L 17 1997-98. 1. samling 
    Betænkning over forslag BTL 1997 nr.17 af 02/12/1997
1998.04.19 Bekendtgørelse nr. 247 om Forretningsorden for bestyrelsen i Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt  

Miljø- og Energiministeriet.
Svend Auken
Bek. nr. 247 af 19/04/1998

 
1998.05.13 Lov nr. 276 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Aktindsigt i personalesager) indskrænker retten til aktindsigt   Justitsministeriet.
Frank Jensen
Lov nr. 276 af 13/05/1998
 
1998.06.06 Lov nr. 322 om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter) statuerer en bemyndigelse til Rådet mhp. udarbejdelse af regler om aktindsigt i Rådet   Udenrigsministeriet
Niels Helveg Petersen
Lov nr. 322 af 06/06/1998 
 
1998.07.01 Lov nr. 482 om patienters retsstilling uddyber patienters ret til aktindsigt og begrænser retten til aktindsigt til unge over 15 år   Kulturministeriet.
Carsten Koch
Lov nr. 482 af 01/07/1998
 
 
1998.09.14 Bekendtgørelse nr. 662 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn   Sundhedsministeriet. Carsten Koch
Bek.
nr. 662 af 14/09/1998
 
1998.09.14 Bekendtgørelse nr. 664 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling   Sundhedsministeriet. Carsten Koch
Bek. nr. 664 af 14/09/1998
 
1998/99 Forslag til ny Offentlighedslov fremsætte af SF     Lovforslag LSF nr. 202 af 19/03/1999
1999.01.22 Bekendtgørelse nr. 41om skibsregistrering  

Søfartsstyrelsen.
Niels J. Bagge
Bek.
nr. 41 af 22/01/1999

 
1999.02.24 Bekendtgørelse nr. 129 om ændring af Bekendtgørelse af instruks for rigsrevisor om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling   Vedtaget af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.
Ivar Hansen
Bek. nr. 129 af 24/02/1999
 
1999.02.26 Lovbekendtgørelse nr. 130 om lov om vandforsyning m.v. fastsætter at adressaten skal oplyses om sin ret til aktindsigt   Miljø- og Energiministeriet.
Svend Auken
Lbk. nr. 130 af 26/02/1999
 
1999.03.18 Forslag til ny Offentlighedslov fremsættes af SF  

Lovforslag af 1999.03.18
 
1999.05.12 Lov nr. 288 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige andre love uddyber regler for aktindsigt i de nævnte loves anvendelsesområde   Indenrigsministeriet ??
Karen Jespersen
Lov nr. 288 af 12/05/1999
 
1999.06.02 Lov nr. 357 om undersøgelseskommissioner indskrænker retten til aktindsigt   Justitsministeriet.
Frank Jensen
Lov nr. 357 af 02/06/1999
 
1999.06.02 Lov nr. 365 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov for Færøerne om retsafgifter, lov om rettens pleje i Grønland, lov om statens tjenestemænd i Grønland, lov om landvæsensretter og lov om nordisk vidnepligt m.v. uddyber retten til aktindsigt i beretninger   Justitsministeriet.
Frank Jensen
Lov nr. 365 af 02/06/1999
 
 
1999.06.21 Bekendtgørelse nr. 589 om forretningsorden for Dommerudnævnelsesrådet   Justitsministeriet. 
Frank Jensen
Bek.
nr. 589 af 21/06/1999
 
1999.10.28 Bekendtgørelse nr. 811 om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af retsbogsudskrifter og kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer   Justitsministeriet. 
Frank Jensen
Bek.
nr. 811af 28/10/1999
 
1999.12.09 Lovbekendtgørelse nr. 913 af Lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. indskrænker retten til aktindsigt i salg af eksportkreditfondens stiftede forsikringsaktieselskab   Erhvervsministeriet.
Pia Gjellerup
Lbk. nr. 913 af 09/12/1999
 
 
Lov nr. ??? om offentlige arkivalier Arkivlov revideres Kulturministeriet.
Brian Mikkelsen
Lov nr. 1??? af xx/xx/2000
 
2000.02.01 Bekendtgørelse nr. 106 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer   Miljøministeriet. 
Svend Auken
Bek.
nr. 106 af 01/02/2000
  
2000.03.30

Bekendtgørelse nr. 237 om bemyndigede organer

 

Forskningsministeriet.
Birte Weiss
Bek. nr. 237 af 30/03/2000

 
2000.04.06 Forespørgelsesdebat F 41 (oversigt) 2000.04.06: Forespørgsel til statsministeren om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at sikre, at offentligheden får reel indsigt i væsentlige samfundsforhold. Anmeldt af Socialistisk Folkeparti.   

Forespørgelsesdebat F 41 af 06.04.2000
 
2000.05.31 Lov nr. 412 om ændring af patentloven, varemærkeloven, lov om brugsmodeller m.v., lov om mønstre og lov om plantenyheder indskrænker retten til aktindsigt   Erhvervsministeriet.
Pia Gjellerup
Lov nr. 412 af 31/05/2000
 
 
2000.05.31 Lov nr. 447 om ændring af visse miljølove uddyber og indskrænker retten til aktindsigt   Miljø- og Energiministeriet.
Svend Auken
Lov nr. 447 af 31/05/2000
 
 
  Lov nr. 445 om ændring af lov om offentlige arkiver m.v.   Kulturministeriet
Elsebeth Gerner Nielsen

Lov nr. 445 af 31/05/2000
udgået
 
2000.06.22 Lovbekendtgørelse nr. 599 af lov om Danmarks Statistik statuerer, at udveksling af dokumenter indeholdende statistiske oplysninger mellem Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank i forbindelse med udarbejdelse af finansiel statistik og ved opgørelse af Danmarks mellemværender med udlandet medfører ikke i sig selv ret til aktindsigt   Økonomiministeriet
Marianne Jelved
Lbk.
nr. 599 af 22/06/2000

 
2000.06.26 Bekendtgørelse nr. 602 om Klagenævnet for Udbud  

Konkurrencestyrelsen. Niels Erik Monrad
Bek.
nr. 602 af 26/06/2000

 
2000.04.07 Bekendtgørelse nr. 763 om forretningsorden for Dommerudnævnelsesrådet for Færøerne   Dommerudnævnelsesrådet for Færøerne. 
Hugo Wendler Pedersen
Bek.
nr. 763 af 07/04/2000
 
  Bekendtgørelse af lov om offentlige arkiver m.v.   Kulturministeriet
Elsebeth Gerner Nielsen

Lbk.
nr. 740 af 17/07/2000
udgået
 
2000.10.12 Bekendtgørelse nr. 935 om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter   Forskningsminister. 
Birte Weiss
Bek.
nr. 935 af 12/10/2000
 
2000.10.11 Bekendtgørelse om Folkeuniversitetsnævnet og regnskabsaflæggelse for folkeuniversitetsvirksomheden m.v.   Undervisningsministeriet.
Margrethe Vestager

Bek. nr. 939 af 11/10/2000
 
2000.12.04 Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering  

Erhvervsfremme Styrelsen.
Gurli Martinussen

Bek. nr. 1059 af 04/12/2000

 
2001.02.23 Bekendtgørelse nr. 151 af forretningsorden for Procesbevillingsnævnet   Procesbevillingsnævnet. Jørgen Nørgaard
Bek.
nr. 151 af 23/02/2001
 
2001.03.01 Bekendtgørelse nr. 132 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond.  

Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Lars Goldschmidt
Bek. nr. 132 af 01/03/2001

 
2001.03.30 Bekendtgørelse nr. 230 om forretningsorden for Helbredsnævnet for Søfarende og Fiskere   Erhvervsministeriet. 
Ole Stavad
Bek.
nr. 230 af 30/03/2001
 
2001.05.03 Bekendtgørelse af regler for Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af midler til støtte af ungdomsformål  

Tipsungdomsnævnet.
Christine Antorini
Bek. nr. 312 af 03/05/2001

 
2001.05.17 Bekendtgørelse nr. 385 om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager i fængsler og arresthuse (disciplinærstrafBekendtgørelsen)   Justitsministeriet. 
Frank Jensen
Bek.
nr. 385 af 17/05/2001
 
2001.05.21 Bekendtgørelse nr. 408 om Telebrugernævnets virksomhed     IT- og forskningsministeriet. Birte Weiss
Bek.
nr. 408 af 21/05/2001
 
2001.06.07 Lov nr. 449 om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om erhvervsdrivende virksomheder, lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer indskrænker retten til aktindsigt   
Ole Stavad
Lov nr. 449 af 07/06/2001
  
 
2001.06.07 Lov nr. 463 om ændring af lov om erstatningsansvar, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. uddyber retten til aktindsigt for skadelidte og skadevolder   Justitsministeriet.
Frank Jensen
Lov nr. 463 af 07/06/2001
 
2001.06.23 Lovbekendtgørelse nr. 632 af lov om vandløb statuerer at berørte parter skal orienteres om retten til aktindsigt inden afgørelse træffes   Miljø- og Energiministeriet. 
Svend Auken

Lbk.
nr. 632 af 23/06/2000  
 
2001.06.26 Bekendtgørelse nr. 613 om kommunalbestyrelsers og amtsråds pligt til at være i besiddelse af miljøoplysninger ved udlægning af kommunal virksomhed til private   Miljø- og Energiministeriet. 
Svend Auken
Bek.
nr. 613 af 26/06/2001
 
2001.07.17 Bekendtgørelse nr. 690 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2001/2002  

Plantedirektoratet.
Henning Hecht
Bek. nr. 690 af 17/07/2001

 
2001.08.25 Lovbekendtgørelse nr. 753 af lov om miljøbeskyttelse uddyber retten til aktindsigt og statuerer at berørte parter skal orienteres om retten til aktindsigt inden afgørelse træffes   Miljø- og Energiministeriet. 
Svend Auken

Lbk.
nr. 753 af 25/08/2001 
 
2001.12.14 Lovbekendtgørelse nr. 1062 af lov om erhvervsdrivende fonde indskrænker retten til aktindsigt   Økonomi- og erhvervsministeriet
Bendt Bendtsen
Lbk.
nr. 1062 af 14/12/2001
 
2001.12.17 Bekendtgørelse nr. 1076 om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
(Indsendelsesbekendtgørelsen)
 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen.  
Ole Blöndal 
Bek. nr. 1076 af 17/12/2001

 
2002.02.11 Bekendtgørelse nr. 72 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
(Anmeldelsesbekendtgørelsen)
  Erhvervs- og selskabsstyrelsen.  
Ole Blöndal
Bek.
nr. 72 af 11/02/2002
 
2002.02.26 Bekendtgørelse nr. 104 om forretningsorden for Dommerudnævnelsesrådet for Grønland   Dommerudnævnelsesrådet for Grønland. 
Hugo Wendler Pedersen
Bek.
nr. 104 af 26/02/2002
 
2002.03.04 Bekendtgørelse nr. 110 om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsBekendtgørelsen)   Justitsministeriet. 
Lene Espersen
Bek.
nr. 110 af 04/03/2002
 
2002.03.15 Lovbekendtgørelse nr. 178 af lov om gymnasiet m.v.   Undervisningsministeriet.
Ulla Tørnæs
Lbk.
nr. 178 af 15/03/2002
 
2002.03.15 Lovbekendtgørelse nr. 179 af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. indskrænker retten til aktindsigt    Undervisningsministeriet.
Ulla Tørnæs
Lbk.
nr. 179 af 15/03/2002
 
2002.03.21 Bekendtgørelse om Nævnet vedrørende EU-oplysning  

Undervisningsministeriet.
Berrit Hansen
Bek. nr. 173 af 21/03/2002

 
2002.04.23

Bekendtgørelse om tillægsafgift for mælk og mejeriprodukter
(mælkekvoter)

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Mariann Fischer Boel
Bek. nr. 230 af 23/04/2002

 
2002.05.16 2. Offentlighedskommission nedsættes     3. trin af en tretrins offentlighedsraket.
Skal der i lighed med trin 1 og 2 gå 15 år fra 2. Offentlighedskommission nedsættes til 3. trin af offentligheds raketten bliver  færdiggjort.
2002.05.24 Bekendtgørelse nr. 331 om ophævelse af Bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen   Finansministeriet. 
Thor Pedersen
Bek.
nr. 331 af 24/05/2002
 
2002.05.27 Bekendtgørelse nr. 336 om ophævelse af Bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om kommunale myndigheders indkøbsaftaler fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen   Indenrigs- og sundhedsministeriet. 
Lars Løkke Rasmussen
Bek.
nr. 336 af 27/05/2002
 
2002.05.28 Bekendtgørelse nr. 349 om Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Niels Henrik Englev
Bek.
nr. 349 af 28/05/2002

 
2002.06.06 Lov nr. 382 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven
(Fangeflugt og begrænsning i indsattes adgang til aktindsigt m.v.) indskrænker retten til aktindsigt for fængslede og varetægtsfængslede
   Justitsministeriet. 
Lene Espersen
Lov nr. 382 af 06/06/2002
 
  
2002.06.06 Lov nr. 409 om Post Danmark A/S indskrænker retten til aktindsigt   Trafikminister
Flemming Hansen
Lov nr. 409 af 06/06/2002
 
 
2002.06.11 Lovbekendtgørelse nr. 526 af lov om anvendelse af Danmarks undergrund uddyber retten til aktindsigt   Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Bendt Bendtsen

Lbk.
nr. 526 af 06/06/2002
 
2002.06.11 Bekendtgørelse nr. 444 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af transmissionsnettet m.v.  

Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Bendt Bendtsen
Bek.
nr. 444 af 11/06/2002

 
2002.06.25 Bekendtgørelse nr. 520 om myndighedsinddeling og sagsudlægning   Skatteministeriet. 
Svend Erik Hovmand
Bek.
nr. 520 af 25/06/2002
 
2002.06.28 Lovbekendtgørelse nr. 539 af konkurrenceloven indskrænker retten til aktindsigt   Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Bendt Bendtsen

Lbk.
nr. 539 af 28/06/2002 
 
2002.07.18 Bekendtgørelse nr. 609 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2002/2003  

Plantedirektoratet.
Henning Hecht
Bek.
nr. 609 af 18/07/2002

 
2002.07.26 Lovbekendtgørelse nr. 627 af lov om sikkerhed til søs indskrænker rette til aktindsigt  

Søfartsstyrelsen.
Christian Breinholt
Lbk.
nr. 627 af 26/07/2002 

 
2002.08.27 Bekendtgørelse nr. 735 om Ankenævnet for patenter og varemærker    Økonomi- og erhvervsministeriet. Bendt Bendtsen
Bek.
nr. 735 af 27/08/2002
 
2002.09.03 Bekendtgørelse nr. 742 om Teleklagenævnets virksomhed   Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Helge Sander
Bek.
nr. 742 af 03/09/2002
 
2002.09.04 Lovbekendtgørelse nr. 750 af lov om erstatningsansvar uddyber retten til aktindsigt for skadelidte og skadevolder   Justitsministeriet. 
Lene Espersen

Lbk.
nr. 750 af 04/09/2002
 
2002.09.11 Lovbekendtgørelse nr. 763 af lov om planlægning uddyber reglerne om aktindsigt   Miljøministeriet.
Hans Chr. Schmidt

Lbk.
nr. 763 af 11/09/2002
 
2002.09.16 Lovbekendtgørelse nr. 777 af lov om rettens pleje uddyber retten til aktindsigt   Justitsministeriet. 
Lene Espersen

Lbk.
nr. 777 af164/09/2002
 
2002.09.16 Lovbekendtgørelse nr. 779 af straffeloven uddyber retten til aktindsigt    Justitsministeriet. 
Lene Espersen

Lbk.
nr. 779 af 16/09/2002
 
2002.09.17 Bekendtgørelse nr. 782 om opkrævning af miljø- og skrotningsbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler  

Miljøministeriet.
Hans Chr. Schmidt
Bek.
nr. 782 af 17/09/2002

 
2002.09.19 Bekendtgørelse nr. 789 om energimærkning m.v. i bygninger    Økonomi- og erhvervsministeriet. Bendt Bendtsen
Bek.
nr. 789 af 19/09/2002
 
2002.11.19

Bekendtgørelse nr. 928 om anmeldelse af nye kemiske stoffer

  Miljøministeriet. 
Hans Chr. Schmidt
Bek.
nr. 928 af 19/11/2002
 
2002.11.19

Bekendtgørelse nr. 930 om samtrafik m.v.

  Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Helge Sander
Bek.
nr. 930 af 19/11/2002
 
2002.12.05 Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd  

Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Bendt Bendtsen
Bek.
nr. 986 af 05/12/2002

 
2002.12.12 Bekendtgørelse nr. 1101om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger
(læplantningsordningen)
 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Mariann Fischer Boel
Bek.
nr. 1101 af 12/12/2002

 
2002.12.17 Lov nr. 1050 om offentlige arkivalier Arkivlov revideres Kulturministeriet.
Brian Mikkelsen
Lov nr. 1050 af 17/12/2002
 
2003.01.13 Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. (Til landets læger m.fl.) CIR nr 12 af 13/01/2003
2003.01.14 Bekendtgørelse nr. 31 om undersøgelse af ulykker til søs   Økonomi- og erhvervsministeriet. Bendt Bendtsen
Bek.
nr. 31 af 14/01/2003
 
2003.02.24 Bekendtgørelse nr. 129 om bevaring og kassation samt aflevering af menighedsrådenes arkivalier  

Rigsarkivet.
Johan Peter Noack
Bek.
nr. 129 af 24/02/2003

 
2003.03.10 Lovbekendtgørelse nr. 151 af lov om elforsyning uddyber retten til aktindsigt   Miljøministeriet. 
Hans Chr. Schmidt

Lbk.
nr. 151 af 10/03/2003
 
2003.03.12 Lovbekendtgørelse nr. 164 af lov om ophavsret uddyber retten til aktindsigt   Miljøministeriet. 
Hans Chr. Schmidt

Lbk.
nr. 164 af 12/03/2003
 
2003.03.26 Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb (Medtagelse af hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler)  

Lov nr. 204 af 26/03/2003 

2003.04.28 Bekendtgørelse nr. 319 om Forretningsorden for bestyrelsen i Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt  

Direktoratet for FødevareErhverv.
Arent B. Josefsen
Bek.
nr. 319 af 28/04/2003

 
2003.05.14 Bekendtgørelse nr. 350 om vedtægt for DR  

Kulturministeriet.
Brian Mikkelsen
Bek.
nr. 350 af 14/05/2003

 
2003.05.28 Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse med flere love. (Forbedring af muligheder for indsigt i den kommunale administration, tilsynsreform m.v.) Lov nr. 381 af 28/05/2003
2003.05.15 Bekendtgørelse nr. 354 om delegation af beføjelser til Københavns Fondsbørs A/S og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S   Fondsrådet. 
Erik Bonnerup
Bek.
nr. 354 af 15/05/2003
 
2003.06.10 Lov nr. 436 om ændring af straffeloven og retsplejeloven om dommeres inhabilitet i sager, hvor de har truffet afgørelse om begrænsning af forsvarens aktindsigt i politiets aktstykker samt andre uddybende regler om aktindsigt og inhabilitet   Justitsministeriet. 
Lene Espersen
Lov nr. 436 af 10/06/2003
 
2003.06.10 Lov nr. 438 om TV 2/DANMARK A/S indskrænker retten til aktindsigt   Kulturministeriet.
Brian Mikkelsen

Lov nr. 438 af 10/06/2003
 
2003.06.10 Lov nr. 450 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love
(Implementering af direktivpakken »99-review«) uddyber og indskrænker retten til aktindsigt
   Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Helge Sander
Lov nr. 450 af 10/06/2003
 
2003.06.19 Bekendtgørelse nr. 552 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne  

Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Lars Goldschmidt
Bek.
nr. 552 af 19/06/2003

 
2003.06.24 Bekendtgørelse nr. 9318. Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation
(BL 7-23, 1. udgave)
 

Statens Luftfartsvæsen.
Kurt Lykstoft Larsen
Bek.
nr. 9318 af 24/06/2003

 
2003.07.02 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed   Kulturministeriet.
Brian Mikkelsen
Bek.
nr. 591 af 26/06/2003
 
2003.07.02 Bekendtgørelse nr. 631 om tilskud m.m. til efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)  

Undervisningsministeriet.
Henrik Køber
Bek.
nr. 631 af 02/07/2003

 

 
2003.07.06 Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) LBK nr 654 af 06/07/2003
2003.07.03 Bekendtgørelse nr. 652 om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)
  Miljøministeriet. 
Hans Chr. Schmidt 
Bek.
nr. 652 af 03/07/2003
 
2003.07.10 Lovbekendtgørelse nr. 661 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet uddyber retten til aktindsigt   Miljøministeriet. 
Hans Chr. Schmidt

Lbk.
nr. 661 af 10/07/2003
 
2003.07.10 Bekendtgørelse nr. 668 om høringsprocedurer og grænseoverskridende konfliktløsning på samtrafikområdet m.v.   Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Helge Sander
Bek.
nr. 668 af 10/07/2003
 
2003.07.10 Lovbekendtgørelse nr. 662 af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål indskrænker retten til aktindsigt    Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Helge Sander
Lbk.
nr. 662 af 10/07/2003
 
2003.07.10 Lovbekendtgørelse nr. 663 af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. indskrænker retten til aktindsigt   Miljøministeriet. 
Hans Chr. Schmidt

Lbk.
nr. 663 af 10/07/2003
 
2003.07.16 Bekendtgørelse nr. 676 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2003/2004  

Plantedirektoratet.
Henning Hecht
Bek.
nr. 676 af 16/07/2003

 
2003.08.21 Bekendtgørelse nr. 741 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Niels Henrik Englev
Bek.
nr. 741 af 21/08/2003

 
2003.08.26 Lovbekendtgørelse nr. 764 af lov om social service statuerer at berørte parter skal orienteres om retten til aktindsigt inden afgørelse træffes  

Socialministeriet.
Pvm. Finn Mortensen

Lbk.
nr. 764 af 28/08/2003

 
2003.09.10 Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love. (Implementering af direktivpakken »99-review«) Lov nr. 450 af 10/06/2003
2003.09.11 Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte   LBK nr 789 af 11/09/2003
2003.09.19 Bekendtgørelse om tillægsafgift for mælk og mejeriprodukter (mælkekvoter)   BEK nr 797 af 19/09/2003
2003.12.17 Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Opfølgning på aftale om bedre uddannelser m.v.)   Lov nr. 1083 af 17/12/2002

 

2003.10.07 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland   BEK nr 825 af 07/10/2003

 

2003.10.13 Bekendtgørelse om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring)   BEK nr 846 af 13/10/2003

 

2003.11.12 Bekendtgørelse af Lov om Det Danske Klasselotteri A/S   LBK nr 901 af 12/11/2003

 

2003.11.27 Bekendtgørelse om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring)   BEK nr 942 af 27/11/2003
2003.11.27 Cirkulære om plan for tilsynet med skatteankenævnene   CIR nr 137 af 27/11/2003
2003.12.02 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse   LBK nr 968 af 02/12/2003
2003.12.08 Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme   LBK nr 992 af 08/12/2003
2003.12.11 Bekendtgørelse af lov om visse spil, lotterier og væddemål   LBK nr 1077 af 11/12/2003
2003.12.11 Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder   BEK nr 1032 af 11/12/2003
2003.12.12 Bekendtgørelse om undersøgelse og rapportering af begivenheder under anvendelse af militære luftfartøjer   BEK nr 1086 af 12/12/2003
2003.12.15 Cirkulære om statsinstitutioners anmeldelse af arbejdsskader efter lov om arbejdsskadesikring   CIR nr 147 af 15/12/2003

 

2003.12.19 Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v.   LBK nr 1269 af 19/12/2003

 

2004.02.06 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område   LBK nr 72 af 06/02/2004

 

2004.02.27 Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.   LBK nr 132 af 27/02/2004
2004.03.29     BEK nr 284 af 29/03/2004
2004.03.31 Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Offentlighed i retsplejen)   Lov nr. 215 af 31/03/2004
2004.06.09 Lov om godkendelse og syn af køretøjer   Lov nr. 473 af 09/06/2004
2004.06.10 Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed   LBK nr 506 af 10/06/2004
2004.06.14 Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet. (folkeoplysningsloven)   LBK nr 535 af 14/06/2004
2004.06.18 Bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv.   BEK nr 546 af 18/06/2004
2004.06.18 Bekendtgørelse om Telebrugernævnets virksomhed   BEK nr 568 af 18/06/2004
2004.06.18 Bekendtgørelse om Telebrugernævnets virksomhed   BEK nr 569 af 18/06/2004
2004.06.23 Bekendtgørelse af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet   LBK nr 679 af 23/06/2004
2004.06.29 Bekendtgørelse af lov om social service   LBK nr 708 af 29/06/2004
2004.06.30 Bekendtgørelse af lov om ophavsret   LBK nr 710 af 30/06/2004
2004.07.05 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.   LBK nr 759 af 05/07/2004
2004.07.08 Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (Omsynsvirksomheder)   BEK nr 763 af 08/07/2004
2004.07.12 Bekendtgørelse om information og samtykke ved inddragelse af forsøgspersoner i biomedicinske forskningsprojekter   BEK nr 806 af 12/07/2004
2004.07.13 Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2004/2005   BEK nr 795 af 13/07/2004
2004.07.26 Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)   BEK nr 825 af 26/07/2004
2004.08.03 Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed   BEK nr 833 af 03/08/2004
2004.08.18 Bekendtgørelse af lov om vandløb   LBK nr 882 af 18/08/2004
2004.08.18 Bekendtgørelse af lov om planlægning   LBK nr 883 af 18/08/2004
2004.08.19 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)   LBK nr 870 af 19/08/2004
2004.09.16 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)1)   BEK nr 943 af 16/09/2004
2004.09.21 Bekendtgørelse af lov om rettens pleje   LBK nr 961 af 21/09/2004
2004.10.06 Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet   BEK nr 987 af 06/10/2004
2004.10.08 Bekendtgørelse af lov om aktieselskaber   LBK nr 1001 af 08/10/2004
2004.10.18 Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)   BEK nr 1030 af 18/10/2004
2004.11.16 Bekendtgørelse af Patentloven   LBK nr 1136 af 16/11/2004
2004.11.22 Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer (synsvirksomheder)   BEK nr 1126 af 22/11/2004
2004.12.14 Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond   BEK nr 1327 af 14/12/2004
2004.12.14 Bekendtgørelse om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (indsendelsesbekendtgørelsen)   BEK nr 1331 af 14/12/2004
2004.12.20 Lov om Energinet Danmark   Lov nr. 1384 af 20/12/2004
2004.12.20 Bekendtgørelse af lov om visse betalingsmidler   LBK nr 1501 af 20/12/2004
2004.12.20 Bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats   BEK nr 1476 af 20/12/2004
2004.12.22 Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om lægemidler (Ændring af regler om tilskud til lægemidler)   Lov nr. 1431 af 22/12/2004
2004.12.22 Lov om ændring af lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. (Gennemførelse af tillægsprotokoller til Europolkonventionen m.v.)   Lov nr. 1435 af 22/12/2004
 2017.??.??  Offentlighedsloven vedtages     3. trin af en tretrins offentlighedsraket.
Hvis der  i lighed med  trin 1 og 2 skal gå 15 år fra Offentlighedskommissionen nedsættes til loven træder i kraft, vil 3. trin af offentlighedsraketten blive  færdiggjort i 2017!!!
Tilbage til forsiden