Myndighedernes 7 mest populære "cover up" metoder ved begæringer om aktindsigt

(fra Magtens bog, afsnittet  "Magtens 10 skoler" af tidligere redaktør ved DR cand. mag. Peter Johannes Schjødt og journalist Erik Valeur. Forlaget Aschehoug 2002)
Metode

definition 

kommentarer
Muldvarpe-metoden hvor man lader henvendelsen gå lige hen over hovedet, som om intet var hændt - og ignorerer alle rykkere, indtil ombudsmanden inddrages  
Skildpadde-metoden hvor man hele tiden forlænger tidsfristen med undskyldninger som "at materialet først skal findes" eller at "det tager tid at fotokopiere materialet"  
Strudse-metoden hvor man lader, som om man helt klart har misforstået begæringen og derfor enten giver lodret afslag eller fremsender en stor bunke forkert materiale  
Hare-metoden hvor man efter moden overvejelse svarer, at anmodningen ikke er "tilstrækkeligt præciseret" - med henvisning til offentlighedslovens § 4, stk. 3  
Hønsegårds-metoden hvor man på forhånd opretter en lukket "sekretariatetsfunktion", som ikke er omfattet af aktindsigt  
Ræve-metoden hvor man allerede undervejs i sagsforløbet "glemmer" at journalisere særligt følsomme sagsakter - eller journaliserer dem meget sent (dvs. efter sagens afslutning   
Ulve-metoden hvor man så at sige "æder" hele sagen - ved resolut at gemme eller destruere alle relevante akter  
Tilbage til forsiden