De 5 hovedargumenter for en god offentlighedslov
Pressen og borgerne har bedre mulighed for kontrol af forvaltningen og dermed politikerne, hvilket er med til at sikre mod korruption, nepotisme og tilfældig afgørelser.
Borgernes retssikkerhed.
Større deltagerdemokrati (råd og brugerbestyrelser).
Større effektivitet i forvaltningen (journalisering).
Nye perspektiver for samspillet mellem forvaltningen og borgerne og dermed bedre service for borgerne.
Tilbage til forsiden