Gentofte kommunes byggeri på Ørnegårdsvej 21
 

Af Åbenhedskomitéen 
/v. John Damm Sørensen 
(mob. 40 80 14 33)


Åbenhedskomitéen har henvendt sig til Erhvervs- og Boligstyrelsen og Statsamt København om Gentofte Kommunes uregelmæssigheder omkring den almene bebyggelse på Ørnegårdsvej 21.

På baggrund af tv-udsendelsen "Magtens Billeder" om Gentofte Kommunes
planer om opførelse af 125 almene boliger i et støjforurenet område i udkanten af kommunen, besluttede Åbenhedskomitéen sig for at undersøge sagen nærmere.

En vel tilrettelagt aktindsigt i Gentofte Kommune viste hurtigt, at kommunen tilsyneladende ikke har optrådt korrekt i sagen. Vi fandt, at reglerne for tilvejebringelse af kommuneplantillæg og godkendelse af almene byggerier var tilsidesat.

Gentofte Kommunes planer for opførelse af 125 almene boliger skal realiseres i et område, der siden 1985 har været en del af kommunes offentlige parker. En nedlæggelse af parken i på Ørnegårdsvej vil betyde, at de borgere, der i dag benytter parken, vil få meget langt til offentlige parkarealer. Den nærmeste offentlige park ligger på den anden siden af Lyngbyvejen, og kan derfor ikke umiddelbart erstatte arealet på Ørnegårdsvej.

Derfor mener vi i Åbenhedskomitéen, at Gentofte Kommune ikke kunne inddrage arealet til byggeri uden først at have spurgt kommunens borgere om deres ideer til fremtidig anvendelse. En sådan høring af borgerne skal gennemføres inden et eventuelt tillæg til kommuneplanen sendes til offentlig debat. Da Gentofte Kommune undlod at indkalde borgernes ideer og forslag til fremtidig anvendelse af parkarealet, mener Åbenhedskomitéen, at Gentoft Kommune har handlet ulovligt og i åbenlys strid med Planlovens regler om borgernes inddragelse i den fysiske planlægning, og at det bør føre til , at kommuneplantillægget og lokalplanen for området kendes ugyldigt. Åbenhedskomitéen har på den baggrund anmodet Statsamt København om at underkende Gentofte Kommunes vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen for Ørnegårdsvej 21.

Gentofte Kommunes behandling af boligselskabets ansøgninger om statsstøtte, den såkaldte skema-A ansøgning, og udbud af bygherrerollen er efter Åbenhedskomitéens opfattelse ligeledes sket i strid med gældende regler. Vores aktindsigt i sagen afslører klare paralleller til sagen om de 56 ungdomsboliger i Farum.

Mere konkret drejer denne del af sagen sig om, at Gentofte Kommune på Statens vegne har udstedt garantier for de 125 almene boliger i åbenlys strid med endog klare regler i lovgivningen om almene boliger. Det forudsættes nemlig, at det støttede byggeri umiddelbart kan sættes i gang, dvs. at byggeriet skal være i overensstemmelse med gældende planer, og at det ikke forudsætte tilvejebringelse af yderligere planer.

Da det af lokalplanen fremgår, at nyt byggeri i området ikke kan iværksættes uden tilvejebringelse af en samlet plan for veje, legepladser, opholdsarealer og parkeringspladser, og at Gentofte Byråd ikke kan give en sådan tilladelse uden først at gennemføre naboorientering, er det vores opfattelse, at forudsætningen for skema-A godkendelsen ikke er til stede. Derfor har vi bedt Erhvervs- og Boligstyrelsen om at underkende Gentofte Kommunes udstedelse af garantier på Statens vegne.

Nu er det som allerede nævnt ikke kun omkring planforhold og udstedelse af statslig garanti for byggeriet, at Gentofte Kommune har problemer. Efter regler indført af VK regeringen, skal Gentofte Kommune gennemføre udbud af bygherrerollen i for by.

Korrespondance:

 

2005.04.18 Statsamtmanden til borgmester Hans Toft  
2005.04.18 Borgmester Hans Toft til Statsamtmanden Presseomtale:

2005.07.26 Politiken Klagernes konge 
2005.05.01 Berlingske Tidende Flygtningeboligerne i rigmandskommunen 
2005.04.30 Politiken Gentofte stopper omstridt boligbyggeri 
2005.04.20 Villabyerne Manden der kom grus i maskineriet og Kommunen arbejder på en lovliggørelse
2005.04.16 Jyllands-Posten Borgmester kalder sagen for grotesk
2005.04.16 Jyllands-Posten Flygtningebyggeri kendt ulovligt
2005.04.16 Jyllands-Posten Fejl i byggeformalia
2005.04.16 Berlingske Tidende Kritiseret byggeri i Gentofte er ulovligt
2005.04.16 Berlingske Tidende Kommunens lovovertrædelse
2005.04.16 Politiken "Flygtningebyggeri er ikke lovligt" 
2005.04.15 Politiken "Ny høringsrunde om flygtningebyggeri i Gentofte" 
2005.04.15 Ekstra Bladet "Nyt flygtningebyggeri i høring" 
2005.04.15 BT "Ny høringsrunde om flygtningebyggeri i Gentofte" 
2005.04.15 Jydske Vestkysten "Ny høringsrunde om flygtningebyggeri i Gentofte" 
2005.04.15 Århus Stiftstidende "Ny høringsrunde om flygtningebyggeri i Gentofte" 
2005.04.15 DR Radioavisen
2005.04.15 DR Københavns Radio Gentofte kommune lovliggør byggeri
2005.04.15 TV Danmark
2005.04.15 TV2 Lorry  Borgmester i studiet 
2005.04.15 TV2 Lorry  Gentofte-byggeri ulovligt
2005.02.05 Politiken "Anklage om nøl i Gentoftes "Bilka-sag" 
2005.01.31 Politiken Connie Hedegaard: "Ny Bilka-sag er forvrøvlet" 
2005.01.31 TV2 Lorry  "Connie H.: Jeg kan ikke stoppe byggeri"
2005.01.30 Politiken "Ny "Bilkasag" i miljøministers valgkreds 
2004.06.16 Villabyerne "Grus i byggeplanerne på Ørnegårdsvej"
 
Tilbage til forside