Vejledning om aktindsigt for arbejdsskadede

Een pensioneret sagsbehandler fra Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet nedenstående vejledning. 

Vejledning i god opførsel i arbejdsskadesager

Landsforeningen for Arbejdsskadedes hjemmeside: www.lfa.dk

Anerkendelse

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) afviser flere tusinde sager om året, fordi
skadelidte "lyver" eller ikke vil fortælle sandheden om, hvordan de fik ondt
i ryggen.

Du fortæller til arbejdsgiveren, at du fik ondt i ryggen, - det skriver
arbejdsgiveren så. Han skulle jo nødigt tro, at du var en klodshans, der var
gledet, snublet eller faldet, eller sågar havde opført sig helt fjollet. Så
sender Arbejdsskadestyrelsen den "berømte" blanket 19 til skadelidte dvs.
dig; blanketten er et forvarsel om, at sagen skal afvises. Her fortæller du
endnu engang, at du fik så helvedes ondt i ryggen, ham/hende fuldmægtigen i
Arbejdsskadestyrelsen kan da for fanden forstå, at det får du ikke uden
grund.

Fuldmægtigen i Arbejdsskadestyrelsen griner lunt i skægget, her scorede
styrelsen endnu en gang ca. 3.000,-kr. med et minimum af arbejde, og sender
rent rutinemæssigt blanket E1; Skadelidte = dig kigger derefter betuttet
på blanket E1 = afvisningen, - og nu kan du pludselig godt huske, hvad der
skete, da du fik ondt i ryggen. Men nu fanger bordet, du har haft to chancer
- og Den Sociale Ankestyrelse holder sig til skadelidtes dvs. din første
forklaring, som det så smukt hedder.

Så ærlighed varer længst - fortæl, hvordan du fik ondt i ryggen (eller f.eks.
storetåen), selv om du er flov over det.

Husk du har ret til aktindsigt i din sagsbehandlers personalesag. Bare bed
om det!

Vejledning ved undersøgelse hos specialist eller egen læge til brug for
ménerstatningen.

( sådan finder du méntabellen på www.ask.dk

1. www.ask.dk
2. Skadesager
3. Afgørelser
4. Méntabel

Først går du ind på www.ask.dk, (Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside)
derefter går du ind under Skadesager, derefter finder du ordet Afgørelser
understreget under Sagsbehandling og derefter skal du ned til ordet
Méntabellen)

Før du tager op til specialisten, bør du få en kopi af akterne i
Arbejdsskadestyrelsen.

Læs især de lægelige akter grundigt igennem.

Før du går op til undersøgelsen hos specialisten eller din egen læge, tal da
med din ægtefælle eller en anden, som du har tillid til, om hvilke smerter
og lidelser (dit sygdomsbillede) du har efter arbejdsskaden. Skriv det
ned og tag det med til lægen. Og tag evt. en bisidder med fra
- Landsforeningen For Arbejdsskadede - eller din fagforening.

Har du været på hospitalet, få da udskrivningskortet eller en kopi af
journalen (eller andre lægelige papirer) med op til lægen.
Arbejdsskadestyrelsen har ikke tid til at sørge for, at sagen er
færdigpakket eller gjort grydeklar til specialisten, dvs. lægen får ikke den
samme service som tidligere. Arbejdsskadestyrelsen indhenter f. eks. ikke
mere udskrivningskort eller røntgenbilleder fra hospitaler, det er sparet
væk.

Få fat i méntabellen, evt. på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside (
www.ask.dk), se, om der er noget, der ligner din lidelse, i så fald pointer
overfor lægen de ting, du har fundet i méntabellen, der svarer til din
opfattelse af din lidelse.

Når du er hos specialisten, vil denne dels udspørge dig, dels undersøge dig
(måske undersøge dig!). Hvis det ikke har betydning for sagen, behøver du
ikke fortælle alt om dine slægtninge, deres sygdomme, død eller deres eller
dine seksuelle problemer. Husk dog at nævne seksuelle problemer som følge af
arbejdsskaden, f.eks. impotens (manglende rejsning eller mulighed for at
gennemføre et samleje, det kan give op til 15 % ekstra i ménerstatning).

Husk, at man i Arbejdsskadestyrelsen leder efter forudbestående lidelser i
speciallægeerklæringen (for at kunne nedsætte erstatningen), og at man kun
læser selve konklusionen i erklæringen (for at vurdere méngraden).

Alt det andet "sludder" har man ikke tid til at læse, det bliver kun
"skimmet".

Når du forlader specialisten, hvis du er dårligt gående, lad da være med at
tage krykkerne under armen og løbe hen ad gangen, eller prøve at nå bussen i
løb. Specialisten står og lurer i døren eller ved vinduet.

Husk at bede specialisten om en kopi af erklæringen, så du kan se, om der er
åbenlyse fejl i den, helst før den bliver sendt til Arbejdsskadestyrelsen.

Du får ganske vist en kopi fra Arbejdsskadestyrelsen, når de sender dig
blanket 110 (forvarsel for afgørelsen), men da er afgørelsen truffet og
ligger allerede på computerens harddisk, så det er svært at få rettet fejl.

Bed i Arbejdsskadestyrelsen om Det hvide lægeindstillingsark, når du har
fået forvarslet = blanket 110 om afgørelsen eller senest, når du har fået
afgørelsen, - de er ikke meget for at sende den sammen med blanket110

Citat. "Styrelsen har indført meroffentlighed i de lægelige udtalelser,
afgivet efter 1. september 1999. Denne kan gives efter afgørelsen er
truffet. Skadelidte eller fuldmagtshaver kan få den uden problemer, ved
henvendelse til styrelsen."

Ménerstatning

Med hensyn til mén "lyver" skadelidte normalt også, eller bagatelliserer
smerterne, når den fine læge spørger ud, om ens seksualliv, ens forældres og
søskendes forhold ( Om de alle sammen har en vorte på næsen eller andetsteds
- jeg er ret genert, så dette vil jeg ikke uddybe), hvad der er ret
ligegyldigt, når man har så helvedes ondt i ryggen og burde få 5%, 8%, 10%
eller de maximale 12 % for en dårlig ryg, men man får altså en nullert, dvs.
ingen erstatning, fordi lægen var interesseret i alt andet end i ryggen. (
Læs også om speciallægeundersøgelse).

Du bør gå ind på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside ( http://www.ask.dk - klik
evt. på linket! ) og læse lidt på lektien i méntabellen, før du går op til
lægen, skriv ned på et stykke papir, hvordan du har det, hvor du har ondt -
og brug ordene fra méntabellen, så lægen kan skrive det rigtige i
speciallægeerklæringen. Tag evt. en bisidder med, det er svært at huske det
hele!

Men skal ikke glemme at oplyse, hvis arbejdsskaden har medført, at man er
blevet impotent, det giver op til 15 % ekstra!

Husk endnu engang, ærlighed varer længst, snak med din ægtefælle, din
socialrådgiver, praktiserende læge eller send evt. en email til mig om det.
Få skrevet det hele ned, - speciallægen har også travlt, og han har måske
den Rødhårede i tankerne eller de ca. 2.000,-kr - 3.000,-kr, han skal have
hentet hjem på speciallægeerklæringen. Han er trods alt også et menneske.

Fuldmægtigen og teamlægen har ikke tid til at læse alt sludderet i
speciallægeerklæringen, der skal behandles op til ca. 100 sager igennem på et
par timer. Så der er tempo på. Knap et minut til hver sag!

Husk ved ménafgørelsen at bede om : Det hvide lægeindstillingsark,
her får du en yderligere begrundelse for afgørelsen om mén.

Citat :"Styrelsen har indført meroffentlighed i de lægelige udtalelser,
afgivet efter 1. september 1999. Denne kan gives efter afgørelsen er
truffet. Skadelidte eller fuldmagtshaver kan få den uden problemer, ved
henvendelse til styrelsen."

Hvis der er erstatning i sagen (mén over 5 %), kan det være praktisk at
vente med at anke sagen til, efter at du har fået pengene - du kan risikere,
at Den Sociale Ankestyrelse (DSA) nedsætter erstatningen. Du beder derefter
bare om en genoptagelse af ménspørgsmålet uden begrundelse, du får derefter
fra Arbejdsskadestyrelsen en afvisning, og derefter har du modtaget pengene
i god tro og kan roligt anke til Den Sociale Ankestyrelse.

Ankefristen er reelt 5 år og 4 uger fra første afgørelse !

Husk, at alle beløb, som man får fra Arbejdsskadestyrelsen er modtaget i god
tro - og kan ikke tilbagekræves, når de er udbetalte.

Hvis du ønsker det, kan jeg evt. skrive anken for dig og forklare Den Sociale
Ankestyrelse, hvad Arbejdsskadestyrelsen har gjort forkert. Prøv under alle
omstændigheder at få professionel hjælp til anken. Der sidder tidligere
medarbejdere fra Arbejdsskadestyrelsen i Den Sociale Ankestyrelse,
Amaliegade 25,1256 København K , og det kan godt præge deres
sagsbehandling.

Normalt er det godt at få en fagforening eller en socialrådgiver (eller mig)
til at anke, det kan give lidt ekstra. Hvis forsikringsselskabet anker, da
må du se i øjnene, at Den Sociale Ankestyrelse er meget tilbøjelig til at
give selskabet ret. Den Sociale Ankestyrelse er meget følgagtig overfor pres
udefra, men desværre ikke fra skadelidtes side.

Du kan rykke for en afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, hvis der er gået mere
end 8 uger efter, at du har været hos lægen eller specialisten.

Husk at du har altid "pligt" til at rykke Arbejdsskadestyrelsen, hvis der er
gået et par måneder, hvor du intet har hørt fra Arbejdsskadestyrelsen ( dog
ikke hvis sagen er udsat i f eks 9 måneder af lægelige grunde). Din sag kan
let ryge i den forkerte bunke i vindueskarmen eller på gulvet - og blive
glemt. Nu skal alle sagerne i 2002 ligge i computeren, men fejl eller
forglemmelse vil også kunne ske her!

Når du har været hos specialisten, skal du høre fra ASK inden for 8 uger. I
modsat fald klag til:

Beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen
Beskæftigelsesministeriet
Holmens kanal 20
1060 København K
Email: chf@am.dk og am@am.dk

Når du har fået ménafgørelsen, skal du høre fra ASK inden for 2 måneder om
erhvervsevnetabet. I modsat fald klag til:

Beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen
Beskæftigelsesministeriet
Holmens kanal 20
1060 København K

Erhvervsevnetabserstatning

En evt. erhvervsevnetabserstatning vil efter loven blive fastsat efter, hvad
du tjente før ulykken, og hvad du tjener nu. Som hovedregel sker dette dog
ikke.

Arbejdsskadestyrelsen vil indhente sociale oplysninger om dig, herunder fra
kommunen, om du har mulighed for at blive revalideret gennem kommunen eller
få førtidspension etc.

Men først skal det afklares om du kommer i arbejde, skal revalideres eller
skal på førtidspension.

Arbejdsskadestyrelsen vil desuden indhente oplysninger om din årsløn fra din
arbejdsgiver og fra skattevæsenet, men ikke fra dig selv, så har du
biindtægter, bør du oplyse det til Arbejdsskadestyrelsen

Årslønnen er din indkomst i året, før du kom til skade, ikke skatteåret
eller kalenderåret.

Men det er en lang og trang affære, før du når frem til erstatning, og hvis
du får førtidspension, vil ASK bruge førtidspensionens procent (laveste = 50
% , mellemste = 65 % og højeste 100 %) til erhvervsevnetab - og finde på en
undskyldning til at halvere erstatningen, dvs. gøre den "fintmasket", som det
hedder ASK's sprogbrug.

Det må de ikke længere efter en højesteretsdom, men det gør de stadigvæk.

Kommer du i arbejde hos din tidligere eller en ny arbejdsgiver, kan du
aftale, at du kun skal arbejde f eks 80 % af normal arbejdstid eller rettere
til 80 % af din løn ved ulykkestilfældet. Din arbejdsgiver skal attestere,
at du har en lønnedgang på f eks de 20 %, så har du krav på en
erhvervsevnetabserstatning på 20 %. Når du har fået erstatningen i god tro,
er der intet, der forhindrer dig i at blive "bedre" og gå op på fuld tid
bagefter.

Mere om erhvervsevneerstatning:

Det er her, man virkelig kan score kassen, ménerstatningen er normalt som at
stikke tungen ud af vinduet. Her har man tabt huset, konen og børnene og kan
møde den tidligere socialminister Karen Jespersen på Amagerbrogade, der så
synes, det er synd for en, når man står og tigger. (Det er helt
sydeuropæisk)

Her bør man også være ærlig, fortælle alt om, hvad man tjente i året før
ulykkestilfældet, bijob og evt. det "sorte", som man ikke havde tænkt sig at
påføre selvangivelsen, men nu bør gøre det, - for at få ÅRSLØNNEN så højt op
som muligt - helst op til den maximale årsløn. Styrelsen har strøget blanket
48, hvor man spurgte dig selv - nu spørg man bare arbejdsgiveren (blanket 45)
og skattevæsenet (blanket C5).

Du er jo bare en biting.

Her bør du også konsultere din ægtefælle, socialrådgiver i fagforeningen
(hvis du ikke er smidt ud på grund af kontingentrestance) eller send evt. en
email til mig.

Hvis du har lavet en af de smarte aftaler med din arbejdsgiver om, at du på
grund af ryggen (din lidelse) ikke arbejder om mandagen eller en anden
ugedag, så selvom du ikke tør fortælle fagforeningen om det, så vær ærlig
over Arbejdsskadestyrelsen. Fortæl det! Du har jo haft en lønnedgang på
grund af arbejdsskaden, og det er grundlag for en erhvervsevnetabserstatning
på f.eks. 20 - 25 % eller måske nogle hundrede tusinde kroner. Har du først
fået pengene i god tro, så kan du jo blive bedre, når det passer dig eller
din arbejdsgiver. Du kan være nødt til at adlyde din arbejdsgiver for ikke
at miste jobbet. Førtidspensionen er ikke noget at råbe hurra for.

Skal du have en erstatning, behøver du ikke at anke indenfor de 4 uger, vent
til du har fået pengene, bed om en genoptagelse af sagen uden en egentlig
begrundelse, så får du et afslag, og så kan du anke til Den Sociale
Ankestyrelse evt. via Beskæftigelsesministeren, det presser lidt ekstra.

Men sørg for at få pengene i "god tro", ankestyrelsen kan specielt, når
skadelidte anker, finde på at nedsætte erstatningen, - det er nærmest helt
sikkert, hvis forsikringsselskabet anker, men kan du få fagforeningen,
BR-Bistand eller Landsforeningen for Arbejdsskadede (de to sidste er
normalt mig) til at hjælpe dig med anken, kan det være effektivt.

Ankefristen er reelt 5 år og 4 uger fra første afgørelse !

Husk, at alle beløb, som man får fra Arbejdsskadestyrelsen er modtaget i god
tro - og kan ikke tilbagekræves, når de er udbetalte.

Revalidering

Hvis du skal revalideres, så må du snarest få kommunen til at meddele dette
til Arbejdsskadestyrelsen med startdato og slutdato, så du kan få enten 15 %
eller 25 % løbende erhvervsevnetabserstatning under revalideringen - men du
bør ikke stole på kommunen, du må selv skrive til Arbejdsskadestyrelsen
(mail på ask@ask.dk). Du kan kun stole på dig selv, der er ingen, der rør en
finger for at hjælpe dig, det må være dit udgangspunkt. Husk at være
samarbejdsvillig ud over alle grænser, selvom det er dybt god nat, hvad
socialrådgiveren i kommunen foreslår dig. Hun/han sidder på pengekassen, så
du har at være en artig og føjelig klient, hun/han har magten og nyder det.

Pas på at Arbejdsskadestyrelsen ikke snyder dig for noget af din
revalideringsydelse. Du skal have under hele revalideringen, også
førrevalideringen og arbejdsprøvning.

Hvis du skal på førtidspension, så få kommunen til at sende papirerne til
Arbejdsskadestyrelsen hurtigst muligt, så du kan få din
erhvervsevnetabserstatning hurtigt, her kan du heller ikke stole på
kommunen, så skriv selv til Arbejdsskadestyrelsen, Æbeløgade 1, Postboks
3000, 2100 København Ø.

Ribers

Hvis du er noteret i Ribers, eller et andet sjovt kartotek, skylder
børnepenge eller har andet økonomisk udestående med kommunen eller andre -
hvilket er helt naturligt - når du har levet af de "fænomenalt" høje
dagpenge i nogle år, så få en bank til at oprette en konto under henvisning
til Retsplejelovens § 513, få dine eventuelle erstatninger sendt til denne
konto. ( Du bliver enten af forsikringsselskabet eller af
Arbejdsskadestyrelsen spurgt om, hvor du vil have pengene)

Så kan du puste lidt ud, mens dine kreditorer puster dig hedt i nakken, de
"katte" snuppe dem.

Selv ikke kommunen kan snuppe dem, men de vil formentlig prøve andre
julelege for at få dig ned med nakken -

Og her bør du nok henvende dig til SR-Bistand. Her er jeg ikke så god.

Anke

Ankefristen er reelt 5 år og 4 uger fra første afgørelse!

Husk hvis du endelig skal anke en sag med erstatning = penge, så vent til du
har fået pengene; hvis ankefristen er røget (4 uger), så bed om genoptagelse
uden begrundelse - og så kan du anke, når du har fået afslaget. Anker du
før, risikerer du, at fuldmægtigen i Ankestyrelsen er bagud med sin
omgørelseskvote, og så mister du måske din erstatning, men ikke mindst du
slipper for at vente på erstatningen i yderligere 6 måneder eller mere - og
du trænger efterhånden til en Mallorcatur.

Rykker

Hører du ikke fra ASK i to måneder, så ring til dem mellem kl. 12 og 15.

Arbejdsskadestyrelsens telefonnummer: 39 17 77 00 .

.Skriv ned, hvem du har talt med - og tal kun med en rigtig fuldmægtig, ikke
en kontorfuldmægtig eller for den sags skyld en kontorelev - eller
servicekontoret, der er den første forhindring, bed evt. om kontorchefen. Men
få for guds skyld navnet på den, du har talt med! Det er de ikke meget for
at oplyse.

Du kan også rykke på email: ask@ask.dk. Husk dit CPR nummer!
___________________________________________________________________

Sidste nyt er, at man skriver til Justitsministeriet , at man vil klage til
Menneskeretskommissionen over langsommelig sagsbehandling. Det skulle give
ca. 50 000 kr.
___________________________________________________________________

Endelig, vær god og sød ved din sagsbehandler i Arbejdsskadestyrelsen den
pågældende gør, hvad han/hun kan, men han/hun kan være ny, der er jo skredet
en 20 - 30 eller mange flere i svinget de sidste par år, så
gennemsnitsalderen er blevet rimelig lav - og med en arbejdsuge på måske 60
timer om ugen, kan han/hun være noget træt - og selv om du opdager, at
han/hun er på arbejde i sin ferie, så lad være med at presse på. Han/hun
skulle gerne have nogle af de forbandede bunker af sager af vejen - i fred
og ro -, det er måske netop din sag, han/hun sveder over.

Adresser

Arbejdsskadestyrelsen
Æbeløgade 1
Postboks 3000
2100 København Ø

Mail: ask@ask.dk

Rykkere kan sendes til Direktør Anne Lind Madsen

Mail alm@ask.dk + ask@ask.dk

Informationsmedarbejder : Louise Starup tlf.: 39 17 77 82, som man kan spørge
om alt ! Mail: lst@ask.dk

Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk

________________________________________________________________
Den Sociale Ankestyrelse
Amaliegade 25
1256 København K

Mail: dsa@dsa.dk
Ankestyrelsens hjemmeside: www.dsa.dk

Klager kan med fordel sendes til

Beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen
Beskæftigelsesministeriet
Holmens kanal 20
1060 København K

Mail: chf@am.dk og am@am.dk
_________________________________________________________________


Advokater

Advokat Birgit Lindø
Skt.. Clemens Stræde 7
Boks 623
8100 Århus C
Tlf.: 8612 5000
E-mail: lindoe@klp-aarhus.dk

Ret & Råd Nordfyn
Claus Munk, advokat (H)
Vesterled 2
5471 Søndersø
Tlf.: 64 89 16 66
Fax 64 89 16 06
cm@advokat-olesen.dk
http://www.advokat-olesen.dk

Advokat Søren Kjær Jensen
Store Kongensgade 49
1022 København K
Tlf.: 3315 1532
skj@elmerco.dk

Tilbage til forsiden