Arkivadgang
 

Åbenhedskomitéen er i stigende grad blevet opmærksom på, at arkivloven, som regulerer borgere og pressens adgang til Danmarks forskellige arkiver, er helt utilstrækkelig og nærmest fungere som en stopklods for mulig indsigt i landets historie og herunder udviklingen i den offentlige forvaltning.

I den forbindelse har vi kontaktet pensioneret journalist Leif Larsen, formanden for Dokumentationscenter mod Historieforfalskning, som gennem mange år har arbejdet med arkivloven.

Leif Larsen har været aktiv arkivbruger i 25 år, medlem af kulturministerens tilgængelighedsudvalg i 10 år og skrevet artikler, læserbreve og protester til Christiansborg over den den helt utilstrækkelige arkivlov, man må kæmpe med, hvis man er bruger af arkivalier i Rigsarkiv og landsarkiver.

Han har også gennem sit faglige arbejde i Dansk Journalistforbund (DJ) søgt at skabe debat om større åbenhed i kommuner, amter og  stat. Senest på DJ’s delegeretmøde 29- 30. april 2003 i Nyborg Hotel, hvor 400 delegerede hørte Leif Larsen fortælle om den ringe arkivlov.

Leif Larsen skrev d. 27. februar 2003 i dagbladet Politiken nedenstående kronik, som viser at politikerne også på arkivlovens område bruger dobbelttale. I forhold til offentligheden tilkendegiver de magthavende politikere, at de ønsker åbenhed. Men når loven skal skrives, er lukkethed det gennemgående tema. Loven forbliver "Magtens arkivlov".

Læs Leif Larsens kronik i tydelig skrift "Magtens arkivlov" eller i indskannet form "Magtens arkivlov"

Tilbage til forsiden