1. Åbenhedskomitéens arbejdsgrundlag
Åbenhedskomitéen er en borgerrettighedsbevægelse, hvis arbejde tager udgangspunkt i følgende citat:

"Reglerne om offentlighed i forvaltningen skal ikke alene medvirke til skabe interesse for offentlige anliggender, men også medvirke til at øge tilliden til den offentlige forvaltning. Reglerne giver således den enkelte borger og pressen adgang til at følge med og dermed føre kontrol med, at alt går rigtig til under forvaltnings udførelse af dens opgaver."

Ordene blev skrevet i 1987 af den daværende justitsminister i forordet til Justitsministeriets vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen og var udtryk for holdningen hos det politiske flertal, som stod bag loven.

"Viden er magt" (Francis Bacon i Novum Organum1620) i  og med magt følger derfor ofte lukkethed. Lukkethed er en del af magtens natur. Bl.a. derfor er offentlighedsloven samfundets forsikring mod magtmisbrug, korrumpering og korruption i den offentlige forvaltning - en forsikring som siden 1987 er blevet udhulet ved, at samfundets rettigheder i loven gentagne gange i al lukkethed er blevet indskrænket.

En ledende embedsmand i en af de danske klageinstanser har udtrykt, at man må forvente, at der går en generation før loven er indarbejdet i de danske forvaltninger. Det ønsker Åbenhedskomitéen ikke at vente på. Det er komitéens opfattelse, at den hurtigste måde at få indarbejdet loven i forvaltningerne, er at loven konstant og systematisk bruges af såvel borgere som presse. Formålet er i første omgang at holde loven i live og afprøve nye grænser samt på længere sigt at udvikle den til gavn for borgere og presse. Det er værd at bemærke sig, at offentlighedsloven kan afskaffes af de magthavende politikere i Folketinget. Det skyldes, at Danmarks Grundlov ikke sikre dokumentoffentlighed.

Initiativtagerne til Åbenhedskomitéen har i forskellige sammenhænge uden for partipolitik arbejdet med problematikker omkring åbenhed i samfundet. I erkendelse af at åbenhed ikke er en selvfølgelighed samt et ønske om at vores erfaringer bør komme andre til gode, er denne komité blevet stiftet. Komitéen er en " non-governmental organizations" (NGO).

Medlemmerne anser det som et borgerligt ombud at virke for åbenhed i samfundet helt i overensstemmelse med den daværende justitsministers forhåbninger.

 

Tilbage til forside
Til næste afsnit: 02. Introduktion