19. Litteraturhenvisninger

 

Forvaltningsret

Jurist- og Økonomforbundets forlag
Forfatter: Hans Gammeltoft-Hansen et al
Folketingets Ombudsmand

Forvaltningsret. Almindelige emner

Jurist- og Økonomforbundets forlag
Forfatter: Ellen Margrethe Basse et al
Professor, dr. jur., Aarhus Universitet

email: emb@fsk.dk

 • Dr. jur. (Aarhus Universitet) 1987
 • Cand. jur. (Aarhus Universitet) 1974
 • Adjunkt/lektor/docent i offentlig ret 1974-
 • Professor i procesret 1991-1995
 • Professor i Miljøret 1995-
 • Centerleder for Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning (CESAM) siden 1992
 • Forfatter til en række miljøretlige bøger og artikler udgivet på danske og internationale forlag

Forvaltningsloven med kommentarer
&
Offentlighedsloven med kommentarer

Jurist- og Økonomforbundets forlag
Forfatter: John Vogter
Landsdommer, Vestre Landsret

 • cand.jur. (Københavns Universitet) 1980
 • fuldmægtig i Justitsministeriet, Departementet 1980
 • kontorchef i Justitsministeriet, Departementet 1989-1993
 • dommer i Vestre Landsret fra 1993
 • ekstern lektor (obligationsret) ved Københavns Universitet 1985-1990
 • censor ved Århus Universitet fra 1994

Folketingets Ombudsmands beretning (udgives hvert år; omhandler Ombudsmandens behandling af forvaltningsretlige spørgsmål i stat og kommune; omtales i litteraturen som FOB)

Schultz Grafisk A/S Universitets-Bogtrykkeri
Forfatter: Hans Gammeltoft-Hansen et al
Folketingets Ombudsmand

 

For yderligere forslag til litteratur kan bl.a. ses på følgende hjemmeside: Jurist- og Økonomforbundets forlag

 

Tilbage til forside
Til forrige afsnit:
18. Links til andre relevante hjemmesider
Til næste afsnit:
20. Hjemmesider som har link til Åbenhedskomitéens hjemmeside