20. Hjemmesider som har link til Åbenhedskomitéens hjemmeside
  Oprettelse Hjemmeside Begrundelse/kommentar
58 2006.08.07 http://home22.inet.tele.dk/mc/ 
57 2006.08.07 http://www.empatiet.dk/ 
56 2006.05.26 http://bjlindhard.wordpress.com/ 
55 2006.05.26 http://www.asgerwest.dk/  aabenhedskomiteens hjemmeside kan du hente hjælp til af få den aktindsigt, som du har krav på. 

Åbenhedskomitéen er uafhængig af økonomiske og partipolitiske interesser. Komitéen er en non-governmental organization (NGO). Komitéen arbejder for at skabe reel åbenhed i såvel i Danmark som i EU. Arbejdet tager udgangspunkt i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven samt begrebet "god forvaltningsskik".

 

54 2006.03.10 http://www.artnmind.dk/jura_lovsamlinger_love.php  Åbenhedskomitéen er uafhængig af økonomiske og partipolitiske interesser. Komitéen er en non-governmental organization (NGO). Komitéen arbejder for at skabe reel åbenhed i såvel i Danmark som i EU. Arbejdet tager udgangspunkt i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven samt begrebet "god forvaltningsskik".
53 2006.01.04 http://www.cnpl.lu/download.php?id_file=30 
52 2006.01.04 http://www.epra.org/content/english/press/papers/Die%20Information%20der%20B%FCrger%20in%20der%20EU%20FINAL.pdf 
51 2006.01.04 http://www.minbzk.nl/contents/pages/43704/transparencyineuropeii.pdf 
50 2006.01.04 HK Kommunal  Åbenhedskomitéen - arbejder for at skabe reel åbenhed i Danmark som i EU, med udgangspunkt i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven.
49 2005.12.20 http://www.artnmind.dk/jura_lovsamlinger_love.php  Åbenhedskomitéen er uafhængig af økonomiske og partipolitiske interesser. Komitéen er en non-governmental organization (NGO). Komitéen arbejder for at skabe reel åbenhed i såvel i Danmark som i EU. Arbejdet tager udgangspunkt i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven samt begrebet "god forvaltningsskik".
48 2005.09.27 http://www.realiteten.dk/vis.php?id=64&sektion=andet 
 47 2005.08.27 http://www.cfje.dk/cfje/Lovbasen.nsf/ID/LB04569192   
 46 2005.08.15 http://www.lda.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=81471&template=allgemein_lda#Dänemark  
 45 2005.07.23 http://bibliotekarisme.dk  Der er en god kontakt til Åbenhedskomiteen, som tilsyneladende gør et godt stykke arbejde for at hjælpe borgere, som ønsker lovlig adgang til offentlige data
 44 2005.05.06 http://www.xn--frtidspensionist-lxb.net/  Der er en god kontakt til Åbenhedskomiteen, som tilsyneladende gør et godt stykke arbejde for at hjælpe borgere, som ønsker lovlig adgang til offentlige data
 43 2005.02.09 http://www.tavshedspligt.dk Åbenhedskomitéen er en borgerrettighedsbevægelse der arbejder for åbenhed i den offentlige forvaltning.
 42 2005.02.09 http://dk-finder.dk/debat-links.htm  Komitéen for reel åbenhed i den offentlige forvaltning
 41 2004.12.05 http://www.dkterp.dk/velfaerd.htm  En mængde nyttige oplysninger
  40 2004.12.05 http://www.sickpigs.dk/landbrugsinfo/  Åbenhedskomiteen indklager amtet for manglende hjemmel til at hemmeligholde dagsordenen for minksagen fra Fåborg
  39 2004.11.09 http://www.dkterp.dk/velfaerd.htm  En mængde nyttige oplysninger
 38 2004.08.20 http://www.leksikon.dk 

Åbenhedskomitéen er en dansk borgerrettighedsbevægelse, som er udviklet siden januar 1991. Komitéen arbejder for at skabe reel åbenhed i såvel Danmark som i EU. Arbejdet tog oprindeligt udgangspunkt i dokumentoffentlighed som beskrevet i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven samt begrebet «god forvaltningsskik», men senere er arbejdet blevet udvidet til mødeoffentlighed som bl.a. beskrevet i kommunernes styrelseslov og projektoffentlighed som den bl.a. fremgår af planlovene.

Det er komitéens opfattelse, at åbenhed i den daglige offentlige forvaltning og i landets arkiver er forudsætningen for den indsigt og forståelse, som er afgørende for et velfungerende demokrati uden magtmisbrug, korruption og korrumpering.

Komitéen arbejder for at ændre og dermed forbedre lovgivningen på områder, som bl.a. omhandler journallister, notatpligt, ekstrahering samt fortsat offentlighed efter hel eller delvis privatisering af den offentlige forvaltnings arbejdsområder.

Komitéen rådgiver om processen ved en aktindsigtsbegæring, faldgrupper ved aktindsigt samt klagemuligheder. På foreningens hjemmeside findes to eksempler på standardaktindsigtsbegæringer. Endvidere er der en række nyttige henvisninger til relevante myndigheder, partipolitiske holdninger, debat i medierne og Folketinget.

I forhold til borgerne arbejder Åbenhedskomitéen i almindelighed efter princippet «hjælp til selvhjælp». Det skal forstås sådan, at komitéen normalt ikke kan gå ind i borgernes ofte meget vanskelige sager. Komitéen prøver primært at hjælpe med at skaffe adgang til sagerne. På foreningens hjemmeside (se øverst i opslaget) findes en vejledning til at overvinde de værste forhindringer samt en standardaktindsigtsbegæring.

Komitéens har bl.a. på eget initiativ gennemført en landsdækkende undersøgelse af, hvordan dele af Offentlighedsloven og Forvaltningsloven er indarbejdet i landets 275 kommuner. Komiteens erfaringer bl.a. gennem landsundersøgelsen viser, at det er nødvendigt med et modspil til kommunerne og herunder især Kommunernes Landsforening, som alt for længe uimodsagt har sat dagsordenen for så vidt angår offentlighed i forvaltningen.

Komitéen arbejder ligeledes på at søge at afdække den almindelige samfundsudviklings påvirkning af samfundets ønske om at skabe åbenhed. Det er almindelig kendt, at f.eks. krige indskrænker samfundets ønske om åbenhed. Terrorvirksomhed har ligeledes fremmet lukketheden i de enkelte nationale stater og herunder i Danmark

 37 2004.06.19 http://www.finkas.dk/  En borgerrettighedsbevægelse, som er uafhængig af økonomiske og partipolitiske interesser. Komitéen er en non-governmental organizations (NGO). Komitéen støtter fri adgang til informationer (Freedom of Information -FIO). Det er komitéens opfattelse, at åbenhed er afgørende for et velfungerende demokrati uden magtmisbrug, korruption og korrumpering.
 36 2004.02.04 http://mogjoh.subnet.dk/index.html  Beskæftiger sig med åbenhed i samfundet, herunder aktindsigt.
 35 2004.02.04 Knud Haugmark om aktindsigt   
 34 2004.01.24 Offentlighedsloggen   
 33 2003.10.15 slagelseby.dk  
 32 2003.09.02 Aktivering  
 31   dk-finder.dk/debat-links  
 30 2003.09.02 Ansættelsesbeviser  
 29 2003.09.02 Aktindsigt ThimPartners  
 28 2003.09.02 MoJo Site "Beskæftiger sig med åbenhed i samfundet, herunder aktindsigt."
 27 2003.06.29 Tools MC "Nu tænkte vi at det næste mål var at få udleveret de udregningstabeller som Told & Skat havde på andre motorcykelmærker. Efter at vi havde fået hjælp af Åbenhedskomitéen til at skrive et formelt brev om aktindsigt, fik vi et brev om at vi kunne hente alle papir på Told & Skat. Nu sidder du og læser den side der er kommet ud af dette arbejde og vi i Tools MC håber du kan bruge siden når du skal købe motorcykel."
 26 2003.02.04 Foreningen Til Borgernes Retssikkerhed "Kort fortalt er årsagen til at linke den, at desto mere samarbejde imellem foreningen og andet, der kæmper for bedre retssikkerhed, desto bedre "kæmpes" der. Netop internettet giver nogle muligheder for udveksling af arbejsområder og oplysning om hjælp til trængte borgere."
 25 2003.02.02   udgået
 24 2002.11.13 Gylleramt.dk  
 23 2002.10.14 Adoption "Her kan du læse om, hvordan du begærer aktindsigt!"
 21 2002.08.28 Freedom of Information. USA "This link provides an overview of Denmark's non-governmental organization (NGO), the Danish Openness Committee, which supports freedom of information in Denmark and the European Union. Specific directions on how to use Denmark's freedom of information act can be found here."
 20 2002.06.20 Asger K. West "Jeg blev henvist til komiteens hjemmeside og fandt lige præcist det jeg manglede. Nemlig love og paragraffer samt et eksempel på standardaktindsigtsbegæring, som jeg så brugte. Dette satte "Trumf" på overfor min kommune, hvor jeg tidligere havde søgt aktindsigt i min sag uden held, nu fik jeg - med loven i hånden - den fulde aktindsigt. Jeg  har kæmpet  og kæmper stadigvæk en bitter kamp mod min kommune for at få en retfærdig behandling. Da jeg ved, der er mange ude i landet, der er "løbet tør for krudt" og måske har opgivet p.g.a. samme, vil jeg gerne henvise via min hjemmeside til Åbenhedskomiteen, hvor de så lige som jeg kan få hjælp til at finde rundt i forvaltningsloven, og af den vej komme videre med en lukket kommune. Jeg kan kun støtte Åbenhedskomitéen i at viden er magt, og det offentliges misbrug af magt skal brydes og mange flere skal kunne bruge loven til gavn for samfundet."
 19 2002.05.01 Arbejdsskade "Jeres site er super, øhh, jeg mener ideen er super vigtig"
 18 2002.02.26 DR P1-Orientering "Nye offentlighedsregler i EU peger i retning af et mere lukket Europa - og ikke det åbne og demokratiske Europa, som der blev stillet i udsigt med Amsterdamtraktaten. Men vil et mere lukket Europa få konsekvenser for Danmark - der i modsætning til Sverige regnes for et hermetisk lukket land? Interview med Kurt Loftkjær fra Åbenhedskomitéen."
 17 2001.01.09 Landsorganisationen for arbejdsledige (LADK) Nyhedsbrev nr. 10: "LADK anbefaler Aabenhedkomiteen, som har en fremragende hjemmeside, hvor man kan hente skemaer til anmodning om aktindsigter i f.eks. kommunerne. Desuden er der fine vejledninger om alle mulige forhold vedrørende offentlighed i forvaltningen."
 16 2000.04.05 Kommunalbladet "Åbenhedskomitéen - arbejder for at skabe reel åbenhed i Danmark som i EU, med udgangspunkt i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven."
 15   Minoritetspartiet/Modmagt "På Åbenhedskomitéens hjemmeside kan du få hjælp i forbindelse med aktindsigt. Du kan også læse nærmere om komitéens arbejde for at skabe reel åbenhed i den offentlige forvaltning, som bl.a. er forudsætningen for at vort demokrati kan fungere uden korruption, nepotisme m.m."
 14   Radio Gladsaxe 100,9 MHz "komité der arbejder for åbenhed i den offentlige forvaltning"
 13   Skandinaviske SeniorSider ©  
 12   Senieuro ApS  
 11   Bistandsklienter i Danmark (BID)  
 10   Juraindex "Åbenhedskomitéen er uafhængig af økonomiske og partipolitiske interesser. Komitéen er en non-governmental organization (NGO). Komitéen arbejder for at skabe reel åbenhed i såvel i Danmark som i EU. Arbejdet tager udgangspunkt i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven samt begrebet "god forvaltningsskik"
 9   Demokratisk forum i Farum  
 8   Jette Doe's hjemmeside (om adoption)  
 7   Lang-Å listen  
 6   Borgerret  
 5   Kunstnyt  
 4   Petitessesager  
 3   Sitecenter  
 2 2002.01.31 Direkte Demokrati "En komite, der efter eget udsagn "arbejder for reel åbenhed i den offentlige forvaltning""
 1   Gladsaxelisten  
       

Tilbage til forside
Til forrige afsnit: 19. Litteraturhenvisninger