15. Åbenhedskomitéens kommuneundersøgelse

 

I oktober 1997 undersøgte Åbenhedskomitéen, om landets kommuner overholder helt elementære regler og god forvaltningsskik ved aktindsigtsbegæringer. Følgende aktindsigtsbegæring af 1997.10.01 dannede baggrund for undersøgelsen.

På baggrund af undersøgelsen blev følgende resultater indskrevet i Resultatskema af kommuneundersøgelse af 1997.10.01, som hermed stilles til rådighed for samfundet.

Resultaterne var nedslående og blev bl.a. kort beskrevet i resultatbeskrivelse af 1997.10.24 til dele af den danske presse, som dog med ganske få undtagelser var uinteresseret i tilstanden ude i kommunerne.

 

Tilbage til forside
Til forrige afsnit:
14. Sager fra brugere af Åbenhedskomitéens hjemmeside
Til næste afsnit:
16. Folketingspartiernes reelle holdning til åbenhed